menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
Rada rozhodovala o voľných frekvenciách (Doplnené)

Rada rozhodovala o voľných frekvenciách (Doplnené)

| RVR
Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí rozhodovala o pridelení voľných rozhlasových frekvencií v jesennom výberovom konaní 2020.

Zasadnutie prebiehalo online formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom a bolo ho možné sledovať online na YouTube kanáli Rady.

Vo výberovom konaní bolo zaradených celkovo 67 frekvencií, zoznam frekvencií a žiadateľov si môžete pozrieť v staršom článku.

Ústne vypočutia žiadateľov sa konali o deň skôr, rovnako formou konferenčného hovoru. Zhrnutie vypočutia prinášame rovnako v samostatnom článku.

Doplnené 25.3.2021 - Tlačová správa RVR:

Rada po online vypočutí žiadateľov dnes rozhodovala o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o ne prejavili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby.

O frekvencie prvýkrát prejavila záujem spoločnosť Rádio Mária Slovensko s.r.o., ktorá žiadala tridsať frekvencií. Rada spoločnosti udelila licenciu na vysielanie a pridelila jej trinásť frekvencií, na ktorých bude vysielaná programová služba Rádio Mária, zameraná na náboženské programy.

Spoločnosť Dr. FM, s.r.o. požiadala Radu o udelenie licencie a pridelenie dvadsaťjeden frekvencií. Rada licenciu udelila a žiadateľovi pridelila deväť frekvencií, na ktorých spustí programovú službu Dobré rádio, zameranú na vysielanie pozitívnych informácií. Dobré rádio aktuálne vysiela ako internetové rádio.

Ďalším novým žiadateľom o licenciu bola spoločnosť Music Gallery Group, s.r.o., ktorá žiadala jednu frekvenciu - 92,6 MHz Bratislava. Uspela, licencia bola udelená a v éteri hlavného mesta tak bude vysielaná nová programová služba s názvom JAZZ.

V meste Nitra vznikne nová programová služba s názvom Rádio v Nitre. Spoločnosť Nitrianske rádio s.r.o. získala licenciu bude vysielať na frekvencii 105,4 MHz Nitra programovú službu zameranú na mapovanie športových, kultúrnych a spoločenských aktivít v meste Nitra a jeho okolí.

Novým žiadateľom bola aj spoločnosť SUB FM s. r. o., ktorá žiadala tri frekvencie. Licencia bola spoločnosti udelená, bude vysielať programovú službu SUB FM na frekvencii v meste Prievidza. Cieľom je osloviť mladého poslucháča a priniesť do éteru menšinové hudobné SUBžánre, s dôrazom na elektronickú hudbu a pohľad na urbánnu kultúru.

Marek Petráš, vysielateľ programovej služby Rádio Košice, v tomto výberovom konaní žiadal Radu o novú licenciu, keďže bude doteraz pridelené frekvencie v júli 2022 využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie. Rada mu udelila licenciu a pridelila mu okrem štrnástich frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, aj jednu novú frekvenciu, a to 90,1 MHz Bratislava.

Vysielateľ Trnavská produkčná s.r.o. požiadal Radu o pridelenie štyroch frekvencií, tri mu boli pridelené. Rozšíri svoje pokrytie na vysielanie programovej služby Trnavské Rádio v Holíči a na dvoch frekvenciách v Trnave.

D.EXPRES, k.s., vysielateľ programovej služby EXPRES požiadal o dve frekvencie, jednu v meste Poprad a druhú v meste Liptovský Mikuláš. Obe mu boli pridelené.

Vysielateľ programovej služby Rádio7T.W.Rádio s.r.o. rozšíri svoje pokrytie v dvoch mestách, a to Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

MIRJAM s.r.o. vysiela programovú službu MIRJAM RÁDIO zameranú na náboženské vysielanie. Radu požiadal o pridelenie dvoch frekvencií, v Dunajskej Strede a v Leviciach. Frekvencia 100,6 MHz Levice bola vysielateľovi pridelená.

Vysielateľ Radio ON s.r.o., ktorý vysiela programovú službu Rádio THE END, požiadal Radu o jednu frekvenciu a to 106,10 MHz Bratislava. Frekvencia mu bola pridelená.

Jeden z nových žiadateľov, spoločnosť RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o, žiadal tridsaťpäť frekvencií, čo je najväčší počet. Plánoval vysielať programovú službu ENERGY. V deň konania ústneho vypočutia žiadateľov Radu informovali, že sa ústneho vypočutia nezúčastnia. Rada žiadateľovi nepridelila žiadne voľné frekvencie.

FM media s.r.o. – programová služba Rádio Goldies, v tomto výberovom konaní prejavil záujem o dvanásť voľných frekvencií, Rada mu žiadnu z nich nepridelila. Rovnako Rada nepridelila vysielateľovi programovej služby Záhorácke Rádio, Ground 4, s.r.o. frekvenciu v Holiči, o ktorú žiadal ako o jedinú. Dve voľné frekvencie v meste Nitra žiadala spoločnosť HAMOND Group s.r.o., na ktorých v prípade úspechu plánovala vysielanie programovej služby DANCE Radio. Licencia žiadateľovi udelená nebola. Vysielateľovi EJ, s.r.o. bola na jeseň 2019 udelená licencia na vysielanie a pridelená frekvencia 107,2 MHz Trnava, na ktorej začal vysielať programovú službu Rádio Aetter. V tomto výberovom konaní požiadal Radu o dve frekvencie v Trnave, a to 93,4 MHz a 106,2 MHz. Priorita bola získať jednu z nich, kvôli kvalitnejšiemu pokrytiu. Rada žiadosti nevyhovela. Naše rádio s.r.o., nový žiadateľ, mal záujem o osem frekvencií, na ktorých chcel vysielať programovú službu Naše rádio. Rada licenciu neudelila.

Sedem frekvencií zostáva nepridelených, pretože o ne vo výberovom konaní neprejavil záujem žiadny súčasný vysielateľ ani nový žiadateľ o licenciu (v tabuľke označené pomlčkou). Nepridelených tiež zostalo ďalších desať frekvencií, ktoré budú zaradené do niektorého z ďalších výberových konaní. Vysielateľ L-MEDIA s.r.o. (Rádio Liptov) požiadal Radu o jednu frekvenciu v Ružomberku – Rada rozhodovanie o pridelení tejto frekvencie odročila.

***

Rada tiež na zasadnutí rozhodla o porušení zákona o digitálnom vysielaní vysielateľom L-MEDIA s.r.o. v dôsledku personálneho prepojenia s vysielateľom televíznej programovej služby Televízia Liptov, a.s. prostredníctvom blízkej osoby a určila mu termín na nápravu. Na základe tohto rozhodnutia bolo dočasne odročené prideľovanie spomenutej frekvencie v Ružomberku. Pokiaľ zo strany vysielateľa príde k náprave v stanovenom termíne, Rada bude v rozhodovaní o pridelení frekvencie pokračovať.

***

Zoznam pridelených frekvencií:

Lokalita Frekvencia
[MHz]
Výkon
[W]
Vysielateľ
Nová frekvencia
Holíč 106,0 500 Trnavská produkčná s.r.o.
Frekvencie pridelené vysielateľovi Marek Petráš (končí platnosť licencie)
Spišská Nová Ves 89,5 200 Marek Petráš
Prešov 90,4 500 Marek Petráš
Prešov - Stráž 90,8 1 660 Marek Petráš
Trebišov 91,0 500 Marek Petráš
Košice 91,7 500 Marek Petráš
Poprad 91,7 500
Levoča 92,6 500 Marek Petráš
Poprad 93,2 500 Marek Petráš
Liptovský Mikuláš 95,9 500 Marek Petráš
Michalovce 97,0 5 000 Marek Petráš
Rožňava 102,0 200 Marek Petráš
Michalovce 102,7 500 Marek Petráš
Budulov 103,2 150 Marek Petráš
Košice 106,9 500 Marek Petráš
Opakovane zaradené frekvencie
Žilina 88,2 500 nepridelená
Námestovo 88,2 200
Trenčín 89,8 30 nepridelená
Rimavská Sobota 92,9 150 -
Lučenec 93,5 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Brezno 98,5 200 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Banská Bystrica 98,7 500 -
Žilina 101,9 500 -
Považská Bystrica 102,1 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Žilina 104,2 500 -
Ružomberok 107,5 500 T.W.Rádio s.r.o.
Liptovský Mikuláš 107,8 500
Frekvencie po spoločnosti INICIATÍVA s.r.o.
Prešov 97,2 500 nepridelená
Banská Bystrica 99,4 200 nepridelená
Frekvencie po spoločnosti C.S.M. group s.r.o.
Banská Bystrica 88,6 1 000 nepridelená
Bratislava 90,1 30 Marek Petráš
Poprad 91,0 500 D.EXPRES, k.s.
Rimavská Sobota 91,1 200 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Bratislava 92,6 100 Music Gallery Group, s.r.o.
Trenčín 95,0 300 Dr. FM, s.r.o.
Rožňava 95,3 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Liptovský Mikuláš 96,7 500 D.EXPRES, k.s.
Ružomberok 98,0 500 Dr. FM, s.r.o.
Dunajská Streda 98,3 50 nepridelená
Tvrdošín 98,5 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Levice 100,6 500 MIRJAM s.r.o.
Zvolen 100,7 200 nepridelená
Spišská Nová Ves 103,9 200 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Nitra 104,1 100 Dr. FM, s.r.o.
Michalovce 104,4 200 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Bratislava 106,1 50 Radio ON s.r.o.
Trnava 106,2 250 Trnavská produkčná s.r.o.
Martin 106,3 200 Dr. FM, s.r.o.
Čadca 106,4 400
Nové Mesto nad Váhom 106,4 500
Prievidza 106,4 1 000
Žilina 106,5 500
Košice 107,7 250 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Prešov 107,5 250 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Dolný Kubín 107,7 500 Dr. FM, s.r.o.
Frekvencie uvoľnené ich odňatím alebo vrátením
Bratislava 107,0 50 nepridelená
Spišská Nová Ves 97,7 300 -
Banská Bystrica 91,3 500 -
Trenčín 91,8 500 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Trnava 93,4 150 Trnavská produkčná s.r.o.
Topoľčany 97,4 250 Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Zvolen 98,1 100 nepridelená
Prievidza 104,5 1 000 SUB FM s. r. o.
Nitra 105,4 200 Nitrianske rádio s.r.o.
Martin 107,2 250 -
Ružomberok 92,4 500 rozhodovanie o pridelení odročené
Žiar nad Hronom 95,8 100 Rádio Mária Slovensko s.r.o.

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: 21 príspevkov

Fero (neregistrovaný, 188.241.120.xxx)
Fero (neregistrovaný, 188.241.120.xxx) 28.03.2021 12:51

Pochybujem, že v dnešnej dobe ho budu ladiť cez FM. Ako fail vidím skôr ten prditkovy výkon,poriadne to ani do auta nebude dostatočne. Vieš, mi tu v KE mame tiež éter zas.. ty BA rádiami, ktoré si iba hovoria celoplosky, lebo su aj všade ide, ale to nič nemení na tom, že sú to len a len BA radia. Poznam ľudí v BA, ktorí ho počúvaju cez net, potrebujú kontakt s domovom.

Peter (neregistrovaný, 178.18.65.xxx)
Peter (neregistrovaný, 178.18.65.xxx) 27.03.2021 22:14

ako si myslel ty že kosice je na stráži 90,8 a nie je na stráži ale lysa na sabinovsky okres to je a vysielajú od oktobra 2014 a predtým bolo kiss a 90,4 bola nová freq. od roku 2011 na vyberovom konani 2010 novembri pridelili a už roumieš ty chlapče,no ja som za bratislave rádio košice 90,1 potiahnu celé mesto a pokryjú,koľkotu bude na diskusií počúvať mariu ked rozvysielajú na 13 frekvenciách.

Matej (neregistrovaný, 195.91.16.xxx)
Matej (neregistrovaný, 195.91.16.xxx) 27.03.2021 20:33

To skor ty nerozumies veciam, z toho co pises. Je to logicky krok zo strany radia Kosice. V Bratislave pracuje a dochadza na tyzdnovky niekolko tisic ludi, ktorych zaujima dianie doma v Kosiciach, preto je jasne, ze zakladna tam je a dost velka.
A neviem co ste vsetci taki poondiati z toho Dobrebo radia. 9 frekvencii, nie je robit stream na internete. Uzivit v dnesnej dobe zacinajuce radio s takym mnostvom frekvencii bude velmi narocne. Osobne neverim v uspech tohto projektu, je to samozrejme moj nazor.

mpk
mpk 27.03.2021 03:01

suhlas s predpisatelmi, RETLA, RAST Z PRESOVA, TOMAS, atd...
Radio KE v BA je ale riadny fail v sucasnej podobe, akoby v KOSICIACH vysielalo RADIO BRATISLAVA, lokalka mestska co nema co hladat v inom meste.
Podla sledovania zasadnutia RVR online som niekedy mal dojem, ze isti clenovia rady si bud nenastudovali veci, alebo sa veciam nerozumeju vobec, vid napr. nizsie spominana duplicitna frekvencia v Presove - vysielac Kosickeho radia v PRESOVE 90,4 vs. 90,8.
Samozrejme prva je PO mesto a druha PO STRAZ, cize STRAZ prekryva mestsku frekvenciu, samozrejme ze nemali byt pridelene obe, ale to by panstvo z RVR muselo aj nastudovat parametre vysielacov.
ja chytam v meste KOSICE- NAD JAZEROM toto radio z troch fq., to je krasne vyuzite fq. spektra, ze RVR.
Dakujeme...

Retla (neregistrovaný, 85.237.234.xxx)
Retla (neregistrovaný, 85.237.234.xxx) 26.03.2021 22:47

Správne chápem, že rádio košice bude vysielať bratislave a dobré rádio nedostalo frekvenciu v BA? To je čo za logiku. Rádio Košice nech vysiela v Košiciach a okoli, alebo som až príliš nechápavý?

Aktuálne články

Počúvanosť
utorok, 31.1.2023
1.
20,56%   + 0,11%
2.
18,56%   + 0,23%
3.
12,96%   + 0,03%
4.
10,25%   - 0,44%
5.
7,76%   + 0,26%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 31.1.2023
podiel [%] celkovej počúvanosti
2. + 3. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
1.
16,64%   - 0,09%
2.
14,38%   - 0,30%
3.
10,14%   + 0,13%
4.
7,50%   - 0,02%
5.
7,30%   + 0,04%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
2. + 3. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
X. - XII. etapa 2022
1.
32,9%   ± 0,0%
2.
23,0%   - 0,1%
3.
22,3%   - 0,1%
4.
18,1%   - 0,4%
5.
17,8%   - 0,1%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, X.-XII./2022
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
4. týždeň 2023 23.01.2023 - 29.01.2023
1.
Album
David Guetta & Bebe Rexha
Im Good (Blue)
2.
Album
Rosa Linn
Snap
3.
Album
Meduza & James Carter
Bad Memories (Feat. Elley Duhe & Fast Boy)
4.
Album
Glockenbach
Dirty Dancing (Feat. Asdis)
5.
Album
Ed Sheeran
Celestial
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over
×