menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
Ako obhajovali svoje projekty žiadatelia o frekvencie v licenčnom konaní jeseň 2020

Ako obhajovali svoje projekty žiadatelia o frekvencie v licenčnom konaní jeseň 2020

| RVR
Veľa frekvencií, veľa žiadateľov. Tak by sa dalo zhrnúť udeľovanie rozhlasových FM frekvencií za obdobie jeseň 2020, ktoré sa konalo v odloženom termíne v utorok 23.3.2021. V hre bolo bezmála 70 frekvencií a zálusk si na ne urobilo 18 žiadateľov, medzi nimi tak existujúci, ako aj noví žiadatelia. Radia.sk priniesli prenos z verejného vypočutia žiadateľov o frekvencie v poradí, v akom sa prezentovali pred licenčnou radou.

Vo výberovom konaní bolo zaradených celkovo 67 frekvencií a prihlásilo sa do neho 18 žiadateľov - desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu. Zoznam frekvencií a žiadateľov si môžete pozrieť v staršom článku. Ústne vypočutia žiadateľov sa konali formou konferenčného hovoru prostredníctvom aplikácie Zoom.

Záznam z online prenosu si môžete pozrieť na YouTube kanáli Rady (kliknite SEM).

Ako prvý žiadateľ predstúpil pred radných komerčný líder Rádio Expres. Žiada o dve frekvencie, v Liptovskom Mikuláši a Poprade. Expres síce v týchto lokalitách vysiela, avšak žiadané frekvencie 96,7 a 91,0 MHz majú lepšie pokrytie. Podľa technického riaditeľa Františka Marona im žiadosťou o tieto frekvencie ide o zlepšenie komfortu pri ladení rádia.

Dobré rádio je už niekoľko rokov známe na internete. Po mnohých rokoch chce z online prostredia vstúpiť aj do terestriálneho éteru. Žiada o 21 frekvencií, čím by si zabezpečilo slušné multiregionálne pokrytie. Podľa majiteľa Róberta Sedláka sú slovenské médiá plné negatívnych správ a na trhu je dopyt po inom druhu média, ktoré by prinášalo aj informácie aj o pozitívnych stránkach života. Žiadateľ to prezentoval aj v efektnom prezentačnom videu.

Rádio Goldies, ktoré hrá hudbu pre skôr narodených, už vysiela na svojej prvej frekvencii v Prievidzi. Teraz chce svoje pokrytie rozšíriť ďalej a žiada o ďalších 13 frekvencií. Na otázku členky rady, že z čoho chce žiadateľ rozvysielať a financovať vysielanie na toľkých frekvenciách, majiteľ Rastislav Lehotský vysvetlil, že spustenie a prevádzka jedného bežného malého FM-vysielača v dnešnej dobe vôbec nie je náročné na financovanie. Rádio Goldies navyše už vysiela a už teraz si platí všetky povinné platby voči autorským organizáciám a ďalšie poplatky. V prípade rozvysielania nových vysielačov by už išlo len o platby za techniku, prenos a prenájom. A toto má vysielateľ podľa svojich slov už teraz finančne zabezpečené. Frekvencie si vyberal podľa veľkosti miest, pričom dôležité pre neho sú najmä veľké krajské mestá. Rastislav Lehotský mal kedysi dlhé roky frekvenciu 107,0 MHz, na ktorej vysielalo jeho Rádio Sity. Nakoľko Sity má podľa neho dostatočné pokrytie na ostatných frekvenciách, rozhodol sa, že ju prenechá pre prípadného iného vysielateľa. Dodal, že momentálne má rozbehnuté individuálne koordinácie o nové frekvencie, okrem menších miest na Slovensku aj v Bratislave.

Jazzovú muziku do éteru chce vrátiť známy slovenský bubeník Martin Valihora. Rozhodol sa vzkriesiť značku Rádio Jazz, ktoré po svojom krátkom období vysielania opustilo rozhlasový éter. Kým pôvodná stanica vysielala na mnohých vysielačoch s multiregionálnym pokrytím, hudobník plánuje stanicu rozvysielať len na jednej nízkovýkonnej frekvencii 92,6 MHz, ktorá dokáže pokryť len centrum Bratislavy. Na otázku, aký to má význam, odpovedal ďalší známy slovenský jazzman Peter Lipa, ktorý vyzdvihol, že jazz je žáner mesta a navyše je to žáner veľmi vhodný práve do rádia. Nové rádio Jazz podľa oboch autorov projektu nemá byť iba hudobnou samohrajkou. Práve naopak, nová stanica chce o hudbe aj rozprávať, nielen hrať. Priamo pred radou to povedal aj Peter Lipa, ktorý vyzdvihol, že aj on sám sa chystá viesť moderované relácie.

Celosvetové kresťanské Rádio Mária funguje na Slovensku zatiaľ len na internete a nejaký čas už aj v digitálnej platforme DAB+. V licenčnom konaní žiada o 25 frekvencií, ktorými si chce zabezpečiť multiregionálne pokrytie naprieč celým Slovenskom. Rádio Mária Slovensko už teraz vysiela 8-9 hodín živého vysielania denne. Je to diskusné rádio, ktoré je blízko k poslucháčom a hrá málo hudby. Podľa slov programového riaditeľa majú fanúšikov dokonca aj medzi ateistami, ktorí si v ich vysielaní dokážu nájsť svoje programy. Na Slovensku už síce dlho vysiela rádio Lumen, avšak je to iný formát programu. Rádio Mária má s Lumenom dobré vzťahy a programovo sa navzájom nepovažujú za konkurenciu. Zámerom Rádia Mária ani nie je preberať poslucháčov Lumenu. Kým Lumen sídli v Banskej Bystrici, Mária má svoje štúdio v Bratislave.

Bratislavské alternatívne rádio The End momentálne vysiela na dvoch frekvenciách - v Petržalke a Devínskej novej Vsi. Zlepšiť pokrytie chce v ďalšej časti hlavného mesta - v Dúbravke a Lamači. Preto žiada o frekvenciu 106,1 MHz. Rádio The End podľa predstaviteľky rádia chce ostať stále ako bratislavské metropolitné rádio a neplánuje sa rozširovať mimo hlavného mesta. Svojim formátom Tripple "A", čiže Adult Album Alternative, cieli práve na poslucháčov v slovenskej metropole.

Pre cudzincov, žijúcich na Slovensku, chce vysielať nový vysielateľ pod názvom Naše rádio. Poslucháčmi tejto stanice, majú byť ľudia z rusky hovoriacich krajín a z Ukrajiny, žijúci na Slovensku. Podľa žiadateľa je ich asi 50 tisíc. Sú to najmä pracovníci rôznych fabrík a žijú najmä v krajských mestách. Nakoľko majú obmedzený prístup k internetu, práve rádio im má poskytovať informačný servis s informáciami, potrebnými pre ich život na Slovensku. Ako doslova povedal zástupca žiadateľa, má to byť sociálne rádio. Naše rádio chce zároveň Slovákom prinášať zaujímavosti a informácie z rusky hovoriacich krajín a z Ukrajiny, vrátane hudby. Rádio chce žiť ako komerčná stanica z reklamy.

Ďalším novým žiadateľom bol projekt SUB FM. Zakladateľ Erik Petlák žiada o sadu troch frekvencií - v Trnave, Nitre a Prievidzi. Chce rozvysielať rádio, hrajúce alternatívne žánre. Podľa jeho slov je takýto projekt životaschopný. Poukázal na skúsenosti zo zahraničia, a tiež na fungujúce projekty - britské SUB FM alebo pražské Rádio 1. Slovenské SUB FM by v prípade rozvysielania hralo až 40% slovenskej hudby. Sídlo rádia by malo byť v Trnave. Na otázku radných, či sa neobáva konkurencie - Trnavského rádia a rádia Aetter - Petlák povedal, že jeho stanica by cielila na úplne iného poslucháča. Majú to byť mladí ľudia vo veku 16-25 rokov. Je to síce cieľovka Aetteru, avšak SUB FM chce vyplniť "mini dieru" u poslucháčov, hľadajúcich alternatívu. Aj keď mladí ľudia už v súčasnosti nepočúvajú rádio, SUB FM ich to chce naučiť a znovu pritiahnúť mladých ku klasickému FM-rádiu.

Ďalší kresťanský vysielateľ, Rádio 7, chce rozšíriť svoje FM-pokrytie v Trnave a Liptove. Od iných kresťanských rádií sa odlišuje tým, že dáva priestor iným cirkvám, ktorým sa iné kresťanské rádiá nevenujú.

Študentské rádio Aetter začalo vysielať vlani na Deň študentov na svojej frekvencii 107,2 MHz v Trnave. Táto frekvencia má však určité obmedzenia, najmä rušenie zo zahraničia. Z tohto dôvodu chce stanica zmeniť frekvenciu a žiada o lepšiu a "čistejšiu" 93,4 MHz. V prípade, že by Aetter túto frekvenciu získal a rozvysielal, terajšiu vráti.

Podobne, ako Aetter, aj Trnavské rádio chce zmeniť svoju terajšiu "stotrideviatku" za ktorúkoľvek inú, momentálne voľnú. Preto požiadalo o obidve trnavské voľné, 93,4 a 106,2 MHz, nakoľko obidve sú lepšie. Terajšia 103,9 je totiž rušená inými stanicami z Rakúska a Čiech. Po pridelení novej trnavskej frekvencie by terajšiu nevrátilo, ale pokúsilo by sa ho prekoordinovať do iného mesta. Okrem toho chce stanica vystúpiť za hranice svojho okresu a rozšíriť sa do ďalších miest Trnavského kraja. Žiada preto aj o frekvencie v Holíči a Dunajskej Strede.

Záhorácke rádio, momentálne vysielajúce na dvoch frekvenciách - v Skalici a Senici, žiada o 106,0 MHz v Holíči. Jedným z dôvodov je, že ani jedna z terajších frekvencií nepokrýva dostatočne dobre oblasť medzi Skalicou a Senicou. V prípade získania frekvencie v Holíči, by jednu z tých dvoch terajších, skalickú, vrátili.

Novým žiadateľom je aj spoločnosť HAMOND Group, s.r.o. Chce rozvysielať nové tanečné Dance rádio. Nakoľko žiadateľ sídli v Nitre, preto chce v tomto meste rozvysielať aj svoju stanicu. Spoločnosť požiadala o dve voľné nitrianske frekvencie 104,1 a 105,4 MHz, záujem má ale len o jednu z nich. Zakladateľ Peter Hampl kedysi pracoval v rádiách a pôsobil ako deejay. Na trhu vidí dieru práve v oblasti tanečných rádií, preto chce do rozhlasového éteru vstúpiť práve s takýmto formátom. Dance rádio má byť hudobne zamerané na širokú cieľovku ľudí od 16 do 60 rokov. Pre mladých chce hrať novinky a pre tých starších tanečné oldiesky 80-tych a 90-tych rokov.

Pred radu predstúpil aj známy nitriansky rozhlasák Michal Kožuch. So svojou spoločnosťou Nitrianske rádio, s.r.o., žiada o nitriansku frekvenciu 105,4 MHz pre projekt Rádio v Nitre. Hovorí, že Nitra je momentálne jediné krajské mesto na Slovensku, ktoré nemá svoje vlastné rádio. V rádiovej brandži pôsobí aj teraz, vyrába na kľúč regionálne vysielanie pre rádio Wow. Počas online vypočutia ukázal rade aj svoje štúdio, ktoré je plne pripravené na živé vysielanie, a podľa svojich slov by v prípade udelenia licencie a prevádzkového povolenia, dokázal hneď na druhý deň začať vysielať.

Kresťanské Mirjam Rádio je podobne, ako Rádio Mária Slovensko, členom celosvetovej rodiny Rádio Mária. Je to vlastne Rádio Mária na Slovensku, vysielajúce v maďarčine. Na južnom Slovensku sa už dá naladiť na frekvenciách v Nových Zámkoch a Rožňave. Teraz žiada o ďalšie frekvencie na rozšírenie svojho pokrytia v Dunajskej Strede a Leviciach. Jeho program je podobný, ako program všetkých staníc rodiny Rádio Mária - hovorené slovo, diskusie a menej hudby. Stanica sídli v Komárne.

Rádio Liptov, doteraz dlhé roky vysielajúce na svojej jedinej frekvencii v Liptovskom Mikuláši, sa chce rozšíriť do Ružomberka. Dôvodom je prirodzené rozšírenie do ďalšieho mesta v rámci Liptova.

Rádio Košice obhajovalo svoju licenciu, nakoľko tá mu končí. Takže majiteľ licencie Marek Petráš žiadal o celú svoju doterajšiu vysielaciu sieť a pridal k tomu ešte žiadosť o tri voľné bratislavské frekvencie, pokrývajúce spoločne hlavné mesto. Rádio Košice chce aj takouto formou znížiť regionálne rozdiely medzi západom a východom. Aj napriek rivalite, mestá Bratislava a Košice majú k sebe blízko. Rádio Košice chce byť akýmsi rádiomostom medzi týmito dvomi regiónmi. V programe sa chce pozerať na celospoločenské témy optikou regiónov. Marek Petráš vychádza aj z toho, že na ich internetový stream sa denne pripája veľké množstvo ľudí z Bratislavy.

Jeden zo žiadateľov - RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o., ktorý chcel na Slovensko priniesť nadnárodný formát Radio Energy, z licenčného konania odstúpil a verejného vypočutia sa nezúčastnil.

Pripomeňte si tiež niektoré projekty v rozhovoroch so žiadateľmi:

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: 3 príspevky

Jaro (neregistrovaný, 147.161.164.xxx)
Jaro (neregistrovaný, 147.161.164.xxx)
24.03.2021 07:54
0
0

Mne je luto projektu Energy, musim teda zostat pri rakuskom formate...
Nechapem co sa tu stalo.

nie som robot (neregistrovaný, 138.197.207.xxx)
nie som robot (neregistrovaný, 138.197.207.xxx)
23.03.2021 20:56
0
0

a čo to vlastne bľabotal o 107,0 pán Lehotský ?

kubz (neregistrovaný, 31.131.224.xxx)
kubz (neregistrovaný, 31.131.224.xxx)
23.03.2021 17:00
0
0

držím palce, aby ste dostali voľné frekvencie! Maria nech ide to marie :D

Aktuálne články

Počúvanosť
štvrtok, 11.4.2024
1.
21,79%   - 0,55%
2.
18,61%   + 0,82%
3.
12,25%   - 0,60%
4.
9,13%   + 0,56%
5.
7,66%   - 0,54%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 11.4.2024
podiel [%] celkovej počúvanosti
3. + 4. vlna 2023 (kĺzavé dáta)
1.
16,07%   - 0,08%
2.
14,06%   - 0,09%
3.
9,85%   + 0,31%
4.
8,52%   + 0,30%
5.
7,62%   - 0,40%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
3. + 4. vlna 2023 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
XII. etapa 2023 - II. etapa 2024
1.
31,3%   - 0,2%
2.
22,2%   - 0,5%
3.
21,6%   ± 0,0%
4.
17,8%   + 0,4%
5.
16,2%   - 0,2%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, XII.-II./2024
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
14. týždeň 2024 01.04.2024 - 07.04.2024
1.
Album
Dua Lipa
Houdini
2.
Album
Thirty Seconds To Mars
Seasons
3.
Album
Sia
Gimme Love
4.
Album
Ofenbach
Overdrive Ft. Norma Jean Martine
5.
Album
Cyril
Stumblin' In
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over