menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie

VIDEO: Verejné vypočutie žiadateľov o voľné FM frekvencie - september 2022

Vo výberovom konaní v septembri 2022 bolo zaradených devätnásť voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Do výberového konania sa prihlásilo osem vysielateľov.
VIDEO: Verejné vypočutie žiadateľov o voľné FM frekvencie - september 2022
zdroj: Pexels.com

Najväčší záujem bol o frekvenciu 97,6 MHz Bratislava – Devínska nová Ves, o ktorú sa prihlásili štyria vysielatelia. O pridelenie najväčšieho počtu frekvencií sa uchádzala spoločnosť Dr. FM, s.r.o. pre Dobré rádio. Dve dvojice frekvencií sú prideliteľné iba spoločne. Zoznam všetkých frekvencií ako aj všetkých uchádzačov o ne si môžete pozrieť v samostatnom článku.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré tradične predchádza rozhodnutiu Rady pre mediálne služby o pridelení frekvencií, sa konalo online prostredníctvom platformy Zoom a bolo naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála Rady, ako aj na Radia.sk.

Celé video z vypočutia:

Rovnakým spôsobom bude realizované aj nadväzujúce rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií na jej zasadnutí v nasledujúci deň, v stredu 21. septembra 2022, ktorého prenos bude na youtube kanále Rady a na Radia.sk dostupný od 9:30 hod. Po skončení rozhodovania o pridelení frekvencií bude na uvedenom mieste k dispozícii aj záznam z tohto online prenosu.

Približný časový harmonogram ústnych pojednávaní - 20. septembra:

  • 09:00 - D.EXPRES, k. s., Bratislava
  • 09:30 - Dr. FM, s. r. o., Bratislava
  • 09:50 - SUB FM s. r. o., Bratislava
  • 10:10 - Zoznam Radio VIVA s.r.o., Bratislava
  • 10:30 - EJ, s.r.o., Trnava
  • 10:50 - MIRJAM s.r.o., Komárno
  • 11:10 - Marek Petráš, Košice
  • 11:40 - POWER DEVELOPMENT s. r. o., Michalovce

BAUER MEDIA Slovakia

Slovenská Bauer Media v tomto licenčnom konaní žiadala o 4 frekvencie na dokrytie, alebo zlepšenie pokrytia svojich rádií. Asi najzaujímavejšia a zároveň najsilnejšia je banskobystrická frekvencia 97,6 MHz zo Suchej Hory. Bauer Media ju žiadala pre Rádio Melody. Táto stanica síce z tejto kóty vysiela na frekvencii 87,7 MHz, tá je však slabšia, má výkon 10 kW. Zatiaľ čo 97,6 má až 100 kW. Týmto by sa omnoho zlepšilo pokrytie tejto stanice na strednom Slovensku. Ak by Bauer Media túto frekvenciu získala, tak 87,7 uvoľní. Nechystá sa však uvoľniť ďalšie menšie frekvencie vo vzdialenejších lokalitách, ako napríklad Lučenec alebo Brezno, nakoľko tieto lokality ani silná 100-kW frekvencia nepokrýva dostatočne.

Frekvenciu 97,6 MHz žiada aj v Bratislave - Devínskej novej Vsi. Toto je však "malá" 100-Wattová frekvencia, ktorá pokrýva približne 35-40 tisíc obyvateľov Devínskej novej Vsi, časti Lamača a Záhorskej Bystrice. Bauer Media ju žiada pre nové Rádio Rock, ktorého skúšobné terestriálne vysielanie spustila v pondelok 19. septembra 2022 a to na doteraz pridelenej frekvencii 100,3 MHz z dvoch lokalít - Bratislava a Trenčín, ako aj prostredníctvom DAB+ multiplexov spoločnosti Towercom.

Pre svoju stanicu Europa 2 žiada Bauer Media dve frekvencie - v Lučenci 89,1 MHz a Ružomberku 98,8 MHz. V Lučenci Europa 2 zatiaľ nemá frekvenciu, takže tu ide o dokrytie územia. V Ružomberku síce má 93,6 MHz, avšak tá je len 500-Wattová. Zatiaľ čo 98,8 MHz je až 5-kilowattová. Ak by 98,8 bola pridelená Europe 2, tak Bauer Media terajšiu 93,6 MHz uvoľní.

Dobré rádio

Rádio žiada o 8 frekvencií naprieč celým Slovenskom, na ďalšie rozšírenie svojho vysielania. Stanica, šíriaca dobré správy a pozitívnu náladu už momentálne vysiela na 9 frekvenciách v rôznych mestách. Na rozvysielanie čakajú ďalšie 4 už pridelené frekvencie. Žiadatelia vyzdvihli, že im ide najmä o väčšie mestá. Záleží im najmä na Bratislave, kde už majú pridelenú v minulosti známu "stosedmičku" v mestskej časti Nové mesto. Toto je však len slabšia 50-Wattová frekvencia a pokryje len malú časť hlavného mesta. Preto tentokrát požiadali o 97,6 MHz v Devínskej novej Vsi. Dobré rádio by chcelo šíriť dobré posolstvá aj v metropole Východu. V Košiciach preto vysielateľ požiadal o 104,5 MHz ktorá je 100-Wattová. Majiteľ Dobrého rádia Róbert Sedlák pripomenul, že o túto frekvenciu žiada aj Detské Rádio a tiež Rádio Šírava - obidve tieto už majú frekvencie v Košiciach, ktoré sú dokonca silnejšie, ako "stoštyripäťka". Týmto obhajoval svoju žiadosť, a apeloval na radných, aby to zvážili pri rozhodovaní o pridelení tejto frekvencie. Vedenie Dobrého rádia zároveň pripomenulo radným, že doteraz splnili takmer všetko, čo pri žiadostiach o frekvencie sľúbili a darí sa im rozvysielať všetky frekvencie, ktoré doteraz dostali.

SUB FM

Alternatívne rádio SUB FM žiada o štyri frekvencie - v Devínskej novej Vsi, Banskej Bystrici, Topoľčanoch a Trenčíne. Rádio už vysiela momentálne na frekvencii 105,9 MHz v Nitre. Vysielacie štúdio má v Piešťanoch. Stanica momentálne vysiela iba hudbu. Majiteľ Erik Petlák to vyzdvihoval ako benefit - nerušený prúd hudby pre náročného poslucháča. Do budúcnosti sa budú snažiť zaradiť do vysielania aj moderátorov, avšak podľa slov Petláka to nie je jednoduché. SUB FM má totiž špeciálne nároky. V rádiu už bolo počuť moderátorov, no tí ich nespĺňali. A kvalitných moderátorov momentálne nedokážu zaplatiť. Preto chcú rozšíriť pokrytie, aby získali viac peňazí z reklamy na zaplatenie kvalitných moderátorov. Radný Ivan Bindas však otvorene pripomenul, že frekvencie, o ktoré žiada SUB FM im toľko finančných partnerov neprinesú, aby rádiu razantne narástli príjmy na prevádzku. Petlákovi poradil, aby svoj projekt najskôr finančne zastabilizoval. Svoj postoj obhajoval tým, že licenčná rada sa musí starať o to, aby frekvencie, ako štátne bohatstvo, boli efektívne využívané. Alternatívna stanica, akou je SUB FM podľa jeho slov nemá takýto potenciál. Erik Petlák niekoľkokrát zdôraznil, že im záleží najmä na Bratislave. Pripomenul, že aj po svojej linke si hľadajú frekvencie v Bratislave, no priznal, že je veľmi malá šanca, že sa im v hlavnom meste podarí vôbec niečo skoordinovať.

Rádio Viva

Známa slovenská rádiová značka - Viva žiada o rozšírenie v troch lokalitách - v Banskej Bystrici, Zvolene a Žiline. Rádio Viva predstúpilo pred radu prvýkrát po zmene majiteľa a prechode pod mediálny dom Zoznam. Stanicu zastupoval programový riaditeľ Juraj Volentics, ktorý kedysi pôsobil v rádiu Europa 2. Vo svojej prezentácii vyzdvihol silné finančné zázemie Zoznamu a tým ubezpečil o stabilnom fungovaní stanice. Polemiku počas prezentácie rozprúdila informácia v programovej štruktúre, ktorú žiadateľ dodal licenčnej rade. Figuruje v nej program "Popoludnie s Binďom", čo je niekdajší moderátor a dnes člen licenčnej rady Ivan Bindas. Ten už 3 roky nie je pracovníkom tohto rádia. Programový šéf Vivy sa za toto ospravedlnil, že si to nevšimol. Radných opravil, že je to stará informácia, ktorú pri príprave podkladov na radu zabudli opraviť. Na to sa ozval samotný Bindas, ktorý ich "zvozil" - že keď žiadateľ predstupuje pred radu so žiadosťou o frekvencie, musí dodať pravdivé podklady. Predsedníčka licenčnej rady Marta Danielová vyslovila názor, že to je chyba bývalého majiteľa rádia, ktorý novému majiteľovi dodal staré podklady o programovej štruktúre. Právnik Rady pre mediálne služby Martin Dorociak vysvetlil, že to v princípe nie je zásadný problém, nakoľko vysielateľ môže aj dodatočne oznámiť licenčnej rade zmeny v programovej štruktúre.

Rádio Aetter

Študentské rádio Aetter, vysielajúce z Trnavy, sa chce so svojim vysielaním dostať aj do Trenčína. Vysielateľ preto podal žiadosť o nízkovýkonnú trenčiansku frekvenciu 89,8 MHz. Predstaviteľ rádia to obhajoval tým, že Aetter chce spájať študentské rádiá do jednej komunity. V prípade získania tejto frekvencie by vysielanie naďalej išlo iba z Trnavy.

Mirjam rádió

Kresťanská rozhlasová stanica Mirjam rádió krok za krokom rozširuje svoje vysielanie na južnom Slovensku. Toto rádio patrí do celosvetovej rodiny Rádia Mária a vysiela náboženské programy na Slovensku v maďarskom jazyku. V tomto licenčnom konaní požiadalo o frekvenciu 102,4 MHz v Rimavskej Sobote. V tomto meste už má pridelenú frekvenciu aj Rádio Mária, ktoré vysiela po slovensky. Predstavitelia rádia Mirjam radným vysvetlili, že síce obe rádiá patria do rodiny Rádia Mária, na Slovensku však Mária a Mirjam fungujú ako dve samostatné rádiá nezávisle od seba a navzájom nespolupracujú. Preto vidia význam v tom, aby popri Rádiu Mária, ktoré bude v Rimavskej Sobote oslovovať veriacich poslucháčov v slovenskom jazyku, v tomto meste fungovalo rovnaké rádio aj v maďarskom jazyku.

Marek Petráš - Rádio Košice a Detské rádio

Rádio Košice už dávnejšie prekročilo hranice svojho mesta i kraja a už nejaký čas vysiela aj v Bratislave na nízkovýkonnej frekvencii v Rači, ktorou pokrýva východnú časť Bratislavy a úsek diaľnice D1 od Senca približne po Prístavný most. Marek Petráš tentokrát žiada rozšíriť svoje rádio na voľnej frekvencii 97,6 MHz v Devínskej novej Vsi. Vo svojej prezentácii vyzdvihol význam tohto rádia v hlavnom meste, pričom Rádio Košice v Bratislave vysiela odpájané správy a dopravný servis zameraný výlučne iba na Bratislavu. Pre Rádio Košice žiada aj frekvenciu 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši na dokrytie západnej časti Liptova.

Detské Rádio už vysiela na frekvencii 102,5 MHz v Košiciach, avšak podľa Petráša táto frekvencia nepokrýva úplne celé mesto. Preto žiada ešte aj o frekvenciu 104,5 na pokrytie tých častí, ktoré prvá frekvencia nepokrýva. V prípade udelenia 104,5 teda nevráti 102,5 ale rádio by v metropole východu vysielalo na oboch frekvenciách. Týmto vysvetlil zároveň aj námietku majiteľa Dobrého rádia, o ktorej sme písali vyššie, v časti o Dobrom rádiu. Petráš pre Detské rádio žiada aj o dvojičku frekvencií 98,7 MHz v Žiline a Martine. V prípade udelenia tejto dvojičky by vrátil žilinskú - ešte nerozvysielanú frekvenciu 104,2 v Žiline. Vysvetlil aj to, že aj v Banskej Bystrici už má pridelenú frekvenciu 98,7 MHz, ktorá čaká na rozvysielanie, preto mu príde logické aby dostal aj dvojičku 98,7 v Žiline a Martine. Žiadosť doplnil aj o blízku frekvenciu 98,8 v Ružomberku. Na obhajobu Detského rádia ešte dodal, že stanica vysiela už aj moderovaný program nielen pre deti, ale aj pre dospelých, ktorí sa stále cítia byť deťmi. Doménou sú detské správičky, moderované deťmi. Detské rádio vysiela 95% slovenskej detskej hudby.

Rádio Šírava

Toto rádio vysiela z Michaloviec a svojimi FM-frekvenciami už pokrýva veľkú časť východného Slovenska. Vysielač na frekvencii 93,1 MHz už nejaký čas šíri svoj signál v Košiciach. Táto frekvencia však vyžaruje iba smerom na sever. Signál Rádia Šírava preto chýba v mnohých ďalších častiach Košíc, najmä na Juhu. Podľa predstaviteľov rádia preto do lepšieho pokrytia Košíc logicky zapadá ich žiadosť o ďalšiu frekvenciu 104,5 MHz. Táto frekvencia v minulosti pokrývala celé mesto a blízke okolie. Štefan Pokoželec z Rádia Šírava však vysvetlil, že do budúcnosti ju už nebude možné dať na tú kótu - vodojem - na ktorej bola predtým. Preto ju bude treba umiestniť inde, v nižšie položenej časti mesta, čím sa degraduje jej pokrytie len na niektoré časti Košíc. Dementoval tým vyhlásenia predstaviteľov Dobrého rádia, o čom sme písali vyššie v časti o Dobrom rádiu, že by Šírave bola táto slabá frekvencia zbytočná. Podľa Pokoželca totiž nejde len o výkony, ale aj o vyžarovacie diagramy jednotlivých frekvencií, ktoré sú často do niektorých smerov veľmi obmedzené. "Stoštyripäťka" by preto dokryla časti mesta, ktoré Šírave nepokrýva frekvencia 93,1 MHz, hoci je výkonovo silnejšia, ako 104,5 MHz.

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: 5 príspevkov

Pe3k
Pe3k
21.09.2022 13:19
0
0

Treba objektívne uznať, že Vivu by Suchá hora do roka zabila. Predsalen vzhľadom k výkonu a terénu v oblasti pokrytia je jej využitie menej efektívne, ako je to napr. pri Kamzíku. Náklady na ten vysielač sú enormné, preto bolo logické, že sa o ňu vysielatelia nebili. Zaujímavejšie to už asi bude pri 87.7. A s tými dokrývačmi to celkom chápem; ak ti v aute BB hrá v okolí LC či na Horehroní, neznamená to, že na malom interiérovom rádiu to bude rovnaké. Preto mi nevadí, že tam budú mať pokrytie zdvojené. Mimochodom prednedávnom bolo voľných množstvo zaujímavých frekvencií, ktoré nikto nechcel... V oboch lokalitách sa navyše dá určite nájsť niekoľko vhodných nízkovýkonných frekvencií pre tých, ktorí tam vysielať chcú.

Sú na vypočúvaní opatrní, nakoľko v minulosti bolo viacero skrachovaných projektov. Sub FM tú BA mohli dať, hoci tá ich rozpačitá obhajoba stála za deravý groš...

born to lose (neregistrovaný, 90.176.13.xxx)
born to lose (neregistrovaný, 90.176.13.xxx)
21.09.2022 09:14
0
0

"vyzdvihol silné finančné zázemie", nuž neviem...

xxxxxxxxxxx (neregistrovaný, 85.135.193.xxx)
xxxxxxxxxxx (neregistrovaný, 85.135.193.xxx)
20.09.2022 23:24
0
0

hrá

xxxxxxxxxxx (neregistrovaný, 85.135.193.xxx)
xxxxxxxxxxx (neregistrovaný, 85.135.193.xxx)
20.09.2022 23:21
0
0

Mne to príde, že pri veľkých celoploškách hladké vypočutie a pri regionálkach akoby hľadali chyby, aby im frekvencie neudelili. Melody chce zameniť v BB 87,7 za 97,6 že aby sa zlepšilo pokrytie, a povedia, že Brezno a Lučenec (ktoré dokrývajú 87,7) nevrátia, lebo tam nie je dobrý signál z 97,6. Tak načo chcú potom 97,6? Chcú ňou zlepšiť pokrytie a podľa ich vlastných slov nebude zlepšenie pokrytia dostatočné, tak si aj tak Brezno a Lučenec nechajú. Pri Aetteri povedia, že Trenčín vlastne ani nepotrebujú. Pri SUB, že to neutiahnu. Keď chce Detské zameniť frekvencie, tak sa ich dopodrobna na to pýtajú, a že už tam vysielajú. A pri Melody a E2 v pohode. Iných sa zas pýtajú na program, či sú samohrajka a pod. Na Detské, či má zmysel vysielať program pre deti v noci...Prečo sa nespýtali pri Melody, prečo točia pár pesničiek denne dookola, či budú pre poslucháča atraktívny, ak budú hrať takto dlhodobo...Mohla 97,6 žiadať Vlna, však vylepšiť pokrytie, no neurobili to. Prečo tí z Baueru majú potrebu stále šachovať a špekulovať s frekvenciami? Vedia, že mať všade silný signál je jedna z ciest, aby ich ľudia ladili, lebo často ľudia naladia hocičo, len nech to brá a nešumi.

MAJAK
MAJAK
20.09.2022 21:50
0
0

Popoludnie s Binďom :-)

Aktuálne články

Počúvanosť
štvrtok, 11.4.2024
1.
21,79%   - 0,55%
2.
18,61%   + 0,82%
3.
12,25%   - 0,60%
4.
9,13%   + 0,56%
5.
7,66%   - 0,54%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 11.4.2024
podiel [%] celkovej počúvanosti
3. + 4. vlna 2023 (kĺzavé dáta)
1.
16,07%   - 0,08%
2.
14,06%   - 0,09%
3.
9,85%   + 0,31%
4.
8,52%   + 0,30%
5.
7,62%   - 0,40%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
3. + 4. vlna 2023 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
XII. etapa 2023 - II. etapa 2024
1.
31,3%   - 0,2%
2.
22,2%   - 0,5%
3.
21,6%   ± 0,0%
4.
17,8%   + 0,4%
5.
16,2%   - 0,2%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, XII.-II./2024
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
14. týždeň 2024 01.04.2024 - 07.04.2024
1.
Album
Dua Lipa
Houdini
2.
Album
Thirty Seconds To Mars
Seasons
3.
Album
Sia
Gimme Love
4.
Album
Ofenbach
Overdrive Ft. Norma Jean Martine
5.
Album
Cyril
Stumblin' In
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over