menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
RTVS pripravila pre poslucháčov počas veľkonočných sviatkov pestrú ponuku programov

RTVS pripravila pre poslucháčov počas veľkonočných sviatkov pestrú ponuku programov

| RTVS
Veľká noc je najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka a zároveň má silné prepojenie aj so slovenskými tradíciami. RTVS tak v rámci veľkonočnej programovej ponuky v rozhlasovom vysielaní reflektuje silný náboženský charakter týchto sviatkov. Rozhlasoví poslucháči sa môžu tešiť na premiérové rozhovory, fíčre, a tiež aj bohatú ponuku rozhlasových hier pre malých aj veľkých a klasickú hudobnú produkciu.

Rádio Slovensko každý deň počas veľkonočných sviatkoch v skorých ranných hodinách ponúkne Zamyslenie, v prúdovom vysielaní sa bude venovať významu sviatkov. Na Veľký piatok po 8.00 h bude hosťom Štefana Chrappu rímskokatolícky kňaz Milan Bubák a na Veľkonočnú nedeľu gréckokatolícky duchovný Milan DiheneščíkPo 9.00 h nasleduje prenos sv. omše z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorú celebruje banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. O 11.50 h odvysiela Rádio Slovensko pápežské požehnanie Urbi et Orbi z Vatikánu. V pondelkovom Dobrom ráne, Slovensko! s Petrou Bernasovskou a Richardom Dedekom čaká poslucháčov živý prúd informácií potrebných na veľkonočné prebudenie a počas dňa aj Veľkonočné miniatúry - mikropoviedky súčasných slovenských spisovateľov Silvestra Lavríka a Laca Keratu, inšpirované atmosférou Veľkonočného pondelka, ktoré čítajú moderátori Rádia Slovensko. Pripravená je aj rozhlasová adaptácia hry Stanislava Štepku Nesladím s podtitulom Veselá balada o šťastí, ktorá sa pokúša odpovedať na otázku, čo nás robí v živote šťastnými.

Rádio Regina Západ odvysiela na Veľký piatok o 9.05 Slávnostné Služby Božie z Petržalky, káže Generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Popoludní je pripravených viacero premiér. Od 15.05 h to bude publicistické pásmo Kufor plný ťažkostí o terapeutickej skupine na západnom Slovensku, kde si ľudia vzájomne pomáhajú riešiť životné problémy. Ako pomáha viera v Boha, v seba, vo vlastné sily, vzájomná pomoc - pomoc blízkych a rodiny. Od 16.05 h je pripravené publicistické pásmo Za tajomstvami umenia rozhlasového rozprávania, spomienka na Františka Obžeru, autora mnohých relácií pre deti dospelých, humorných pásiem i gramoplatní cez prizmu spomienok jeho manželky. V pravidelnom víkendovom cykle Rádio Regina deťom o 17.30 h odznie premiéra rozprávky Václava Šúplatu pre malých aj veľkých Všetko zlé je na niečo dobré. Večer o 19.00 h je naplánovaná premiéra publicistického pásma Za duchovnými klenotmi Ukrajiny. Priblíži pozoruhodné ukrajinské kláštory a drevené chrámy prepojené s nevšednými príbehmi niektorých duchovných osobností spojených o osudom Ukrajiny - spomienka na Milana Šášika, mukačevského eparchu zo Slovenska, Teodora Romžu - mučeníka odvlečeného NKVD, a sv. Amfilochija - prezývaného svätý Charbel Ukrajiny. Na Bielu sobotu aj Veľkonočnú nedeľu od 8.05 h sú pre najmenších pripravené premiéry rozprávok Snehový kráľ od Dominiky Madro a Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína od Petra Karpinského. Na Veľkonočný pondelok o 16.05 h ponúkne Rádio Regina Západ rozprávanie zakladateľa slovenského šermiarstva Petra Kozu s názvom Nie je mečovanie ako mečovanie. Spomínať bude na jeho začiatky, prácu v televízii i na mnohých kaskadérskych projektoch, na výrobu rekvizít a kostýmov, zakladanie šermiarskych skupín i o historickom varení a stolovaní.

Rádio Regina Stred ponúkne poslucháčom premiérovo dva fíčre. Na Veľký piatok o 15.05 h to bude Rebel Janko Kráľpripomenie ním 200. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších básnikov slovenskej literatúry. Na Veľkonočný pondelok o 15.05 h sú pripravené Rukopisy spod Kráľovej hole, venované 100. výročiu narodenia Kláry Jarunkovej, slovenskej prozaičky a autorky literatúry pre deti a mládež, ktorej podľa odborníkov patrí označenie svetová. Prúdové vysielanie publicistických relácií Rádia Regina Stred zaplnia zvykoslovné príspevky o trávení Veľkej noci v regiónoch, nebude chýbať sviatočné slovo zástupcov cirkví ani tipy na prežitie sviatkov v prírode stredného Slovenska.

Rádio Regina Východ si počas sviatkov pripomenie 95. výročie začiatku rozhlasového vysielania z Košíc. Na Veľký piatok o 13.05 h sú pripravené Ozveny zašlých partitúr z Košíc, relácia o hudobných rozhlasových programoch, Košickom rozhlasovom orchestri a hudobnom živote na východe Slovenska zacielená predovšetkým na obdobie začiatkov pravidelného rozhlasového vysielania z Košíc. Počas veľkonočných sviatkov zároveň pripravili reprízy najstarších rozhlasových rozprávok z produkcie štúdia i nedeľňajšiu premiéru najnovšej pod názvom Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína od Petra Karpinského. Od 14.05 h odznie pásmo Neznáme postavy Krížovej cesty. Na Bielu sobotu od 14.05 h ponúknu rozhovory s kňazmi, ktorí slúžili v uplynulých dňoch na hranici s Ukrajinou, a o 15.05 h pásmo o rukopisoch z Mŕtveho mora Kumránske zvitkyV nedeľu o 7.30 h si poslucháči Rádia Regina Východ budú môcť vypočuť prvú rozhlasovú rozprávku z r. 1929 Vodníkova Hanička. Na Veľkonočný pondelok o 14.05 h je v programe pásmo Králi výšin a sokoliari; priblíži sokoliarstvo, zapísané vlani ako 8. slovenský prvok do zoznamu UNESCO.

Rádio_FM sa počas Veľkonočných sviatkov bude venovať filmu Belfast, ktorý je o. i. aj o Veľkonočnej dohode, ktorou sa v roku 1998 ukončil dlhoročný násilný konflikt v Severnom Írsku. Ľahšou témou bude Lesk a bieda špenátu o omyle s desatinou čiarkou o obsahu železa v ňom. Pripravená je aj anketa s hudobníkmi o tom, či dodržiavajú veľkonočné tradície.

Rádio Devín na Veľký piatok o 9.00 h v Krajine duše prinesie pohľady na ľudské hodnoty, sviatky ticha a radosti optikou osobných osudov priamo z ukrajinskej hranice. O 14.00 h je pripravená premiéra rozhlasovej hry Slnko v temnotách o životnom príbehu klerika Janka Havlíka, mladého angažovaného katolíka, ktorý chcel byť lazaristom a túžil ísť na misie; v 50. rokoch bol obvinený z vlastizrady a odsúdený na práce v uránových baniach. O 15.00 h nasleduje fíčer Kameň mudrcov z apokryfov Karla Čapka. Na Bielu sobotu na poludnie je zaradený fíčer Gabriely Horečnej Tvoja obeť nebola márna; listovanie dejinami a príbehy o obetách a obetovaní sa priblížia tento fenomén v rôznych podobách až po súčasnosť. Na Veľkonočnú nedeľu o 7.00 h bude Krajina duše venovaná spisovateľovi Rudolfovi Dobiášovi. Od 18.00 h je pripravený fíčer Táne Kusej Na to som celý život čakal o komunistami perzekvovanom prof. Okálovi. Na Veľkonočný pondelok o 15.00 h je zaradená Hra o svätej Dorote Daniela Pastirčáka. Bohatá hudobná ponuka rôznych žánrov je pripravená na všetky sviatočné dni. Na Veľký piatok o 10.00 h odznejú Jánove pašie švédskeho skladateľa Svena-Davida Sandströma. V Hudobnej skladačke o 16.00 h zaznejú veľkonočné diela neskorej renesancie, baroka a klasicizmuO 19.00 h ponúkne Rádio Devín svojim poslucháčom Gesualdove Responsoria, kritikou vysoko hodnotenú nahrávku súboru Graindelavoix. Musica slovaca o 23.00 h bude patriť dielam Romana Bergera. Na Bielu sobotu o 18.00 h si poslucháči budú môcť vypočuť hudobný fíčer Etely Čárskej ...a tretieho dňa vstal z mŕtvychO 19.00 h zaznejú Matúšove pašie Johanna Christropha Rotheho, ktoré mali premiéru pred 25 rokmi. Ďalej sú pripravené Pašiové motetá Reinharda Kaisera a Veľkonočná vigília Orlanda di Lassa. Na Veľkonočnú nedeľu o 15.30 h sa poslucháči môžu tešiť na Veľkonočný kaleidoskop s dielami orchestrálnej i komornej hudby minulých aj súčasných autorov. Symfonické diela venované Veľkej noci a vítaniu jari zaznejú aj v relácii Ars musica na Veľkonočný pondelok o 10.00 h.

Veľkonočný program Radia Slovakia International bude vo všetkých redakciách v znamenísolidarity s Ukrajinou“. Jednotlivé redakcie pripravujú aj ďalšie autorské materiály:

Anglická redakcia priblíži ako Veľkú noc slávi medzinárodná komunita na Slovensku, aj v súvislosti s rastúcou komunitou utečencov. V súvislosti s oblievačkami redakcia pokračuje v cykle Voda a mlyny.

Nemecká redakcia pripravuje rozhovor s historikom a etnológom Kamilom Sládekom a s Ľubicou Voľanskou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV o tradíciách Veľkej noci na Slovensku. Taktiež rozhovor s teatrologičkou Stanislavou Matejovičovou o veľkonočných pašiových hrách v minulosti a dnes.

Francúzska redakcia - veriaci Evanjelickej cirkvi považujú Veľký piatok za najvýznamnejší sviatok. Čo znamená pre kresťanov na Slovensku ? Prečo je na Slovensku štvrtok Zelený, piatok Veľký a sobota Biela? Návšteva chránenej dielne „Vstúpte“. Ako sa pripravujú zamestnanci dielne na tento najväčší cirkevný sviatok v roku?

Španielska redakcia - študenti Bilingválneho gymnázia v Novom Meste nad Váhom sa zamyslia nad tým, ako sú vnímané veľkonočné tradície medzi slovenskými tínedžermi? Protirečia si slovenské tradície so súčasnými “liberálnymi“ trendmi?

Ruská redakcia odvysiela, okrem iného, rozhovor s herečkou, spisovateľkou Milkou Zimkovou: Veľká noc na Šariši a poslucháčom priblíži, ako oslavujú Veľkú noc slovenskí Rusíni.

Krajanská redakcia – kraslice a tradičné motívy modranskej majoliky, zapísanej na zoznam reprezentatívneho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Nečakaný a unikátny objav stredovekých pašiových výjavov – „stredovekého komixu“ v Kostole narodenia Jána Krstiteľa v Modre. Veľká noc v slovenskom svete – sviatky v živote Slovákov v zahraničí.

Pestrú veľkonočnú programovú ponuku pripravili aj internetové rozhlasové služby RTVS.

Rádio Litera na veľkonočný týždeň pripravilo tému pod názvom: „V ústrety životu s Rádiom Litera“. Vo vysielaní sa objaví literárna klasika, ktoré dej vrcholí vo veľkonočnom čase, ako napríklad v hre Romaina Rollanda Peter a Lucia, či v diele Jána Hrušovského Pompiliova Madona, keď si žobráka Pompilia povoláva do svojho náručia Matka na Kvetnú nedeľu. Poslucháči sa budú môcť započúvať aj do biblických príbehov Jozefa z Arimatie z pera Vladimíra Hurbana-Vladimirova, či zažiť dilemu morálky, ťažkej choroby v rozhlasovej hre Friedricha Christiana Hebbela Mária Magdaléna. Z prozaických diel zaznie text Marianny Komorovej: Mesiáš (Ježiš Kristus) a cez rozhlasové pásmo Marcela Hanáčka predstavíme biblickú postavu Piláta.

Rádio Junior bude mať počas Veľkej noci „Týždeň (života) pod hladinou“, ku ktorému sa pridajú rôzne veľkonočné príbehy. Uvedie napríklad rozprávku talianskeho spisovateľa Gianniho Rodariho Kozmické kuriatko, ktorá sa odohráva na Veľkú noc. Už samotný tematický týždeň, odkazujúci na vodu, evokuje jednu z podôb osláv Veľkej noci a objavia som v ňom aj niekoľkí vodníci či Dunajská kráľovná Márie Ďuríčkovej, od ktorej zaznejú aj rozprávkové hry Zuzana a vodník a Mokrý Ďurko.

Rádio Pyramída ponúkne vo svojich programových blokoch to najlepšie a najzaujímavejšie z archívu Slovenského rozhlasu, aby čo najvýstižnejšie priblížilo najväčšie kresťanské sviatky a zároveň sviatky jari. Do programového bloku zameraného na folklór zaraďujeme pásmo zvykov, ktoré sa viažu na Veľkonočné obdobie, do publicistiky relácie s témou duchovný rozmer Veľkej noci a do klasickej hudby fíčer o liturgickej hudbe v rôznych historických obdobiach.

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: 2 príspevky

. (neregistrovaný, 84.245.120.xxx)
. (neregistrovaný, 84.245.120.xxx) 12.04.2022 05:00

Kampaň bez zájmu slovenských médií, RTVS propaguje DAB+ jako „Čisté rádio“

Rozhlas a televize Slovenska spustil svou první kampaň na podporu digitálního vysílání DAB+. Jejím cílem bude po celý duben upozorňovat posluchače a diváky na výhody této technologie. RTVS nemá jednoduchou pozici. Slovenská komerční rádia prakticky nemají o DAB+ zájem, kampaně si nevšimly ani tamní oborové weby.

https://digital.rozhlas.cz/kampan-bez-zajmu-sloven…

petert (neregistrovaný, 84.245.120.xxx)
petert (neregistrovaný, 84.245.120.xxx) 11.04.2022 20:09

Radio SK, nemonopolizuj a uveď to digitálne vysielanie na pravú mieru. Ponuku pripravili aj internetové a DAB+ rozhlasové služby RTVS. opakujem DAB+ ktoré na Slovensku zaostáva v jeho mentálnej retardácii ... Danke für dein Verständnis

Aktuálne články

Počúvanosť
sobota, 28.1.2023
1.
19,36%   + 0,81%
2.
16,07%   - 4,13%
3.
11,28%   + 1,09%
4.
7,71%   - 5,15%
5.
7,29%   - 0,56%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 28.1.2023
podiel [%] celkovej počúvanosti
2. + 3. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
1.
16,64%   - 0,09%
2.
14,38%   - 0,30%
3.
10,14%   + 0,13%
4.
7,50%   - 0,02%
5.
7,30%   + 0,04%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
2. + 3. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
X. - XII. etapa 2022
1.
32,9%   ± 0,0%
2.
23,0%   - 0,1%
3.
22,3%   - 0,1%
4.
18,1%   - 0,4%
5.
17,8%   - 0,1%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, X.-XII./2022
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
3. týždeň 2023 16.01.2023 - 22.01.2023
1.
Album
David Guetta & Bebe Rexha
Im Good (Blue)
2.
Album
Rosa Linn
Snap
3.
Album
Glockenbach
Dirty Dancing (Feat. Asdis)
4.
Album
Meduza & James Carter
Bad Memories (Feat. Elley Duhe & Fast Boy)
5.
Album
Ed Sheeran
Celestial
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over
×