menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
Duálny systém vysielania – ohrozený druh?

Duálny systém vysielania – ohrozený druh?

| ANRTS , Tlačová správa
Duálne vysielanie je základným nástrojom slobody prejavu na Slovensku. Systém je založený na koexistencii súkromných vysielateľov a verejnoprávnych vysielateľov s cieľom garantovať pluralitu zdrojov informácií, slobodu prejavu a slobodnú súťaž v oblasti poskytovania služieb vysielania. Rozhlasový vysielateľ potrebuje na slobodné šírenie svojho vysielania frekvencie, ktoré sú súčasťou frekvenčného spektra. Najdôležitejšia časť frekvencií používaných pre rozhlasové vysielanie je medzinárodne koordinovaná – rozdelená medzi jednotlivé štáty, tak aby nedochádzalo k vzájomnému rušeniu.

Práve tieto frekvencie boli predmetom prvotnej dohody štátu a súkromného sektoru o tom, ako majú byť rozdelené, aby bol duálny systém funkčný a mohol fungovať aj v budúcnosti. Časť frekvencií si pritom koordinujú aj samotní rozhlasoví vysielatelia. Frekvencie vždy konkrétnemu vysielateľovi prideľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“). Ešte na základe zákona z roku 1993 boli Slovenskému rozhlasu priamo pridelené také prenosové cesty (časť frekvenčného spektra) a sieť vysielačov, ktoré umožňujú celoplošné pokrytie územia Slovenskej republiky dvoma vysielacími okruhmi v pásme stredných vĺn a dvoma vysielacími okruhmi v pásme VKV II. Slovenský rozhlas využíva aj doterajšie okruhy v pásme VKV I.

V októbri 1993 vzal Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu a kultúru uznesením č. 244 na vedomie Plán využitia kmitočtového spektra, vytvorený na základe zákona o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a ktorý odvtedy predstavoval základnú dohodu o postavení duálneho systému na Slovensku. Tento plán frekvenčného spektra bol vytvorený v spolupráci Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (predchodkyňa Rady), Telekomunikačného úradu SR, Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), Slovenskej spoločnosti pre káblovú televíziu a Protimonopolného úradu SR a predstavoval celospoločenskú dohodu na tom, ktoré z frekvencií budú patriť vysielateľom na základe zákona a ktoré vysielateľom na základe licencie.

V júni 1996 odsúhlasil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport uznesením č. 278 Aktualizáciu Plánu využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky. Na základe tejto aktualizácie bola Slovenskému rozhlasu pridelená nultá, prvá a tretia vysielacia sieť v rámci pásma VKV II (87,5- 108 MHz) a boli tiež zároveň potvrdené frekvencie pre súkromných vysielateľov. Možno si položiť otázku, či pôvodné prerozdelenie frekvencií dostatočne zohľadňovalo rovnosť postavenia štátneho a súkromného vysielania. Mnohé súkromné rádia si totiž museli koordinovať svoje malé frekvencie, a tak fakticky vytvárať sieť, na ktorej môžu vysielať. Rozhodne preto nie je možné povedať, že by mal súkromný sektor frekvencií navyše a bol v minulosti dohodnutým frekvenčným plánom akokoľvek zvýhodnený.

Rada na svojom zasadnutí 22. mája 2019 pridelila verejnoprávnemu vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska vrámci jarného výberového konania frekvenciu pôvodne skoordinovanú súkromným rozhlasovým vysielateľom. Ide o frekvenciu 98,7 MHz Nové Zámky po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o. Žiaľ a nestalo sa tak prvýkrát. Rada pridelila verejnoprávnemu rozhlasu už päť frekvencií, ktoré mali ostať pre potreby súkromným rozhlasovým vysielateľom. Z tzv. ženevských frekvencií vyhradených súkromnému sektoru, boli už tri pridelené verejnoprávnemu vysielateľovi. Rada pridelila verejnoprávnemu vysielateľovi už aj súkromným vysielateľom individuálne skoordinovanú frekvenciu. Celkový výkon takto pridelených frekvencií predstavuje 70 kW, čo predstavuje napríklad jedno ďalšie silné súkromné rádio alebo tri regionálne rádia. O všetky tieto frekvencie sa pritom uchádzali aj súkromní rozhlasoví vysielatelia. Rozhodnutie Rady teda nemožno v žiadnom prípade zdôvodniť nezáujmom na strane súkromných vysielateľov.

Rada takýmto rozhodovaním neakceptuje základné podmienky duálneho vysielania. Podľa § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len „zákon“) je Rada pritom povinná dbať o zachovanie podmienok duálneho vysielania. Rada podľa zákona môže síce rozhodnúť o ďalších požiadavkách vysielateľa na základe zákona na frekvencie, avšak nie na úkor súkromného sektora a za cenu nezachovania podmienok duálneho vysielania.

Každý vysielateľ má možnosť individuálne koordinovať frekvencie a o tieto sa následne uchádzať. Súkromní vysielatelia tak môžu urobiť na základe konania o udelení alebo o zmene licencie podľa § 48 zákona, keďže súčasťou rozhodnutia o udelení licencie sú aj parametre frekvencie. Verejnoprávny vysielateľ však takú licenciu nemá. Zákon nepozná možnosť, ako udeliť licenciu, prípadne zmeniť neexistujúcu licenciu verejnoprávnemu vysielateľovi na analógové rozhlasové vysielanie. Súkromný rozhlasový vysielateľ, na rozdiel od verejnoprávneho, navyše smie využívať pridelenú frekvenciu po výberovom konaní najviac 16 rokov. Nebezpečnosť rozhodovania členov Rady nespočíva len neznalosti právnej kontinuity a dohôd dosiahnutých širokým konsenzom v minulosti, ale najmä v nezohľadňovaní ich povinnosti dbať na zachovávanie duálneho systému vysielania. K vážnemu porušovaniu rovnováhy duálneho systému vysielania prispieva aj porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže konaním zlúčeného Rozhlasu a televízie Slovenska pri ponechaní zákonného zákazu krížového vlastníctva v súkromných médiách. V prípade rozhlasového vysielania je absurdná aj situácia, keď Rozhlas a televízia Slovenska má priamo zo zákona o RTVS povinnosť celoslovensky vysielať štyri rozhlasové programové služby, zatiaľ čo súkromný rozhlasový vysielateľ má zákonom zakázané prevádzkovať viac ako jednu multiregionálnu programovú službu.

Z tohto pohľadu má ANRTS za to, že rozhodnutia, ktorými Rada pridelila Rozhlasu a televízii Slovenska frekvenciu vo výberovom konaní podľa § 48 zákona, sú nezákonné. Navyše Rada porušuje kontinuálne svoju zákonnú povinnosť zachovávať duálny systém vysielania, čím stráca svoje postavenie nezávislého a odborného orgánu, ktorý má vytvárať priestor pre široké uplatňovanie práva na informácie a slobody prejavu. Členovia Rady administratívnoprávne nevykonávajú svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a štatútom Rady, čoho zákonným následkom môže byť až odvolanie členov Rady Národnou radou Slovenskej republiky. ANRTS a jej členovia dlhodobo upozorňujú na kontinuálnu deformáciu mediálneho právneho prostredia za ostatných desať rokov. Dôsledkom tejto nevhodnej regulácie médií je nielen deformácia podnikateľského prostredia, ale aj zasahovanie do práva na informácie a slobody prejavu, pokrivenie duálneho systému a utláčanie štandardných médií na úkor vytvárania priestoru pre dezinformácie a konšpiračné médiá so zrejmým negatívnym dopadom na spoločnosť. Tento stav nie je možné viac tolerovať, a preto ANRTS a jej členovia podniknú všetky možné právne kroky na ochranu svojich záujmov s cieľom udržať duálny systém rozhlasového vysielania na Slovensku.

Prehľad

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: 6 príspevkov

Boris (neregistrovaný, 95.102.151.xxx)
Boris (neregistrovaný, 95.102.151.xxx) 14.06.2019 18:42

Máš pravdu. Štát mal vymedziť frekvencie do sád. Pre verejnoprávneho vysielateľa, 2-3 celoplošné súkromné, ďalšia regionálna a malé lokálky. Ak by sa uvoľnila frekvencia na lokálnej/regionálnej úrovni, dostať by ju mal opäť lokálny/regionálny projekt a nie že tu budú veľké stanice monopolizovať éter pohlcovaním všetkého, čo je k dispozícii.

Robert (neregistrovaný, 78.141.77.xxx)
Robert (neregistrovaný, 78.141.77.xxx) 14.06.2019 13:45

Suhlas. Treba este podotknut, ze vyslovenym likvidatorom lokalnych medii su reklamne odpojovaky celoplosnych stanic. Toto by v ramci narovnavania trhu a vyrovnavania regionalnych rozdielov mali zamedzit. Jedno radio, jeden program na celom uzemi bez vynimky.

Boris (neregistrovaný, 95.103.143.xxx)
Boris (neregistrovaný, 95.103.143.xxx) 12.06.2019 20:05

Duálny systém vysielania nie je vôbec ohrozený tým, že Rada pre vysielanie udelí pár frekvencií (ktoré lokálne stanice finančne neutiahnu) Slovenskému rozhlasu. Trh je deformovaný už len tým, že tu existuje hádam najväčší počet staníc s celoštátnym pokrytím široko ďaleko. Neviem, kde inde je to podobné. Regionálne a lokálne stanice potom nemajú šancu.

Stano (neregistrovaný, 46.150.201.xxx)
Stano (neregistrovaný, 46.150.201.xxx) 10.06.2019 08:22

V Trebišove na frekvencii 106,7 MHz by som dal namiesto Rádia Devín RSI, predsa je tam aspoň tá Šírava a nejakí zahraniční turisti.

Palec
Palec 09.06.2019 21:48

Mohli ju dat Radiu WOW. To s tým vratením hádam vyjde. Však si počul, čo SRO slubilo že vrati frekfencie a stále ich má. Aj v Trebišove z jedneho vysielača 12 hodin denne vysiela zbytočne Devín na dvoch frekfenciach. (Toto som nevedel až ked som to niekde prečítal a skontroloval, tak to je choré aby sa takto zbytočne plýtvalo. V SRO musia byt tažko prispatí tí technici)

Aktuálne články

Počúvanosť
štvrtok, 29.9.2022
1.
20,79%   + 0,21%
2.
17,65%   + 0,02%
3.
12,71%   - 0,71%
4.
10,44%   - 0,32%
5.
7,78%   + 0,36%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 29.9.2022
podiel [%] celkovej počúvanosti
1. + 2. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
1.
16,73%   + 0,02%
2.
14,68%   + 0,02%
3.
10,01%   - 0,28%
4.
7,52%   + 0,06%
5.
7,26%   + 0,32%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
1. + 2. vlna 2022 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
VI. - VIII. etapa 2022
1.
33,8%   - 0,1%
2.
23,8%   - 0,3%
3.
22,4%   - 0,1%
4.
18,2%   - 0,2%
5.
17,6%   + 0,3%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, VI.-VIII./2022
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
38. týždeň 2022 19.09.2022 - 25.09.2022
1.
Album
Camila Cabello feat. Ed Sheeran
Bam Bam
2.
Album
Kamrad
I Believe
3.
Album
Alvaro Soler & Topic
Solo Para Ti
4.
Album
Harry Styles
As It Was
5.
Album
Ray Dalton Ft.Alvaro Soler
Manila
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over
×