menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie
MK SR: Novelou zákona o vysielaní odstráni problémy z praxe

MK SR: Novelou zákona o vysielaní odstráni problémy z praxe

| SITA

Podmienky vysielania elektronických médií vo vzťahu k jazyku či ochranu maloletých, alebo programy pre sluchovo a zrakovo postihnutých rieši návrh novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý do pripomienkového konania predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová, "rada si predloženú novelu preštuduje a v rámci pripomienkového konania bude reagovať na navrhované zmeny svojimi pripomienkami".

Z pohľadu RVR prináša podľa Jelčovej návrh novely dva typy zmien. Sú v ňom menšie úpravy existujúcej regulácie, ktoré si vyžiadala prax, napríklad stanovenie lehoty, v ktorej je vysielateľ povinný poskytnúť rade na jej vyžiadanie záznam vysielania či požiadavky na údaje súvisiace so zoznamom programov s multimodálnym prístupom. Z praxe vychádza aj zmena týkajúca sa oznamovania výsledku prešetrenia sťažnosti tým sťažovateľom, ktorých podnet má rovnaký obsah ako už skôr zaevidovaná sťažnosť. Návrh podľa Lucie Jelčovej súvisí s novým fenoménom - hromadnými sťažnosťami, ktoré rada dostáva na totožný problém. Ide často o desiatky aj stovky zhodných podnetov, ktoré si medzi sebou sťažovatelia posielajú e-mailom alebo ich zdieľajú cez sociálne siete. Nová úprava odľahčí administratívne zaťaženie kancelárie RVR, pritom však bude naďalej vybavená každá sťažnosť adresovaná rade. Systematickou zmenou, ktorú prináša návrh novely, je presunutie zákazu vysielania programov, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých od 6:00 a 22:00 zo zákona do vyhlášky o jednotnom systéme označovania programov o ich vekovej prístupnosti (JSO).

"Rada bude reagovať aj na zámer zaviesť nové ustanovenie, na základe ktorého rada môže zamietnuť žiadosť o licenciu na regionálne alebo lokálne vysielanie v inom ako štátnom jazyku, ak na tomto území nie je dostatočná ponuka regionálneho alebo lokálneho vysielania v štátnom jazyku," dodala pre SITA Jelčová. 

Ako vyplýva z návrhu, ktorý možno pripomienkovať do 21. júna, cieľom úpravy je aj snaha MK SR zabezpečiť Rade pre vysielanie a retransmisiu primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom. 

Podľa platného zákona totiž musia vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie zaistiť aj prístupnosť programov pre sluchovo a zrakovo postihnutých. Napríklad RTVS musí podľa zákona vysielať 50 percent programov so skrytými alebo otvorenými titulkami. Vysielatelia s licenciou (súkromné médiá) zas musia mať 10 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami, alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Ako upozorňuje MK SR v osobitnej časti dôvodovej správy návrhu novely, "hoci vysielatelia deklarujú, že stanovené podiely programov dosahujú, tí, ktorým sú tieto programy určené zas namietajú, že kvóty sú dosahované len formálne a programy s multimodálnym prístupom nie sú zabezpečené v takej miere, ako by si vyžadovali ich potreby. 

Predkladaným návrhom zákona sa mení súčasná právna úprava používania jazykov v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vo vzťahu k vysielateľom vysielajúcim na základe licencie, teda súkromným médiám. Súčasný rozsah výnimiek z povinného používania štátneho - slovenského jazyka vo vysielaní navrhuje ministerstvo kultúry rozšíriť o novú výnimku. Výnimka sa má vzťahovať na vysielateľov vysielajúcich v jednom alebo viacerých oficiálnych jazykoch Európskej únie (EÚ), ktorí chcú poskytovať svoj program na Slovensku žijúcim občanom iného členského štátu EÚ. Spomínaná navrhovaná zmena si vyžiada aj novelizáciu zákona o štátnom jazyku, zákona o digitálnom vysielaní a audiovizuálneho zákona. 

Návrh napokon rozširuje okruh platiteľov úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), ktorým sa znižuje sadzba úhrady na polovicu. Ku koncesionárom, ktorí majú mať 50-percentú úľavu by sa mali pridať poberatelia výsluhového dôchodku, ktorí dosiahli vek 62 rokov, teda vek na priznanie starobného dôchodku alebo poberatelia niektorých iných dávok výsluhových zabezpečenia. Nárok na platenie polovičnej sadzby úhrady získajú, ak zároveň spĺňajú ďalšie zákonné podmienky - nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámia a preukážu vyberateľovi úhrady. Oprávnenie vyberateľa úhrady - RTVS získavať a spracúvať osobné údaje aj kopírovaním a skenovaním v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu dotknutej osoby, sa navrhuje zakotviť priamo do zákona.

Súvisiace články

pridať príspevok  Diskusia k článku: žiadny príspevok

K tomuto článku zatiaľ nie je žiadny diskusný príspevok.
Pridajte prvý príspevok!

Aktuálne články

Počúvanosť
pondelok, 21.9.2020
1.
22,67%   + 4,64%
2.
13,62%   + 4,40%
3.
12,62%   + 2,45%
4.
12,13%   - 1,08%
5.
5,90%   + 0,07%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 21.9.2020
podiel [%] celkovej počúvanosti
1. + 2. vlna 2020 (kĺzavé dáta)
1.
17,64%   - 0,15%
2.
15,03%   - 0,36%
3.
10,19%   + 0,16%
4.
7,96%   + 0,64%
5.
7,02%   + 0,04%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
1. + 2. vlna 2020 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
VI.-VIII. etapa 2020
1.
34,2%   - 0,4%
2.
24,3%   - 0,6%
3.
23,4%   - 0,3%
4.
17,6%   + 0,8%
5.
17,0%   - 0,2%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, VI.-VIII./2020
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
38. týždeň 2020 14.09.2020 - 20.09.2020
1.
Nea
Some Say
2.
Jawsh 685 & Jason Derulo
Savage Love (Laxed - Siren Beat)
3.
Dua Lipa
Physical
4.
Robin Schulz & Wes
Alane
5.
Kygo & Tina Turner
What's Love Got To Do with It
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Lil Nas X
Old Town Road
5.
Katy Perry
Never Really Over