menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie

STVR si bude pripomínať 80. výročie SNP počas celého leta. Vysielanie vyvrcholí 29. augusta

| STVR , Tlačová správa
29. august 2024 bude patriť okrúhlemu 80. výročiu SNP a Slovenská televízia a rozhlas si túto významnú udalosť slovenských dejín bude pripomínať vo svojom rozhlasovom vysielaní počas celého leta.
STVR si bude pripomínať 80. výročie SNP počas celého leta. Vysielanie vyvrcholí 29. augusta
zdroj: Radia.sk

Vysielanie vyvrcholí 29. augusta priamymi prenosmi z celonárodných osláv 80. výročia Slovenského národného povstania, ktoré rozhlasovým poslucháčom sprostredkuje Rádio Regina.

Rádio Slovensko pripravuje pre svojich poslucháčov špeciálny Seriál o SNP. Pôjde o cyklus príspevkov o kľúčových bojoch a udalostiach. V spolupráci s Vojenským historickým ústavom vyberie 20 tém a každej z nich budú venované dva publicistické príspevky.

29. augusta sa bude Rádio Slovensko počas celého dňa venovať téme 80. výročia SNP a do živého vysielania sa budú môcť zapojiť aj poslucháči. Rádio Slovensko prinesie aj rozhovor so spevákom Martinom Harichom. Ten sa narodil 29. augusta a pred časom zhudobnil básne mladých poetov, ktorí padli počas SNP. V čase osláv sa bude téme venovať aj rozhlasové spravodajstvo, ktoré ponúkne v spravodajských blokoch, ako aj do prúdového vysielania, materiály z osláv a rozhovory s odborníkmi z vojenskej oblasti i priamymi účastníkmi SNP.

Rádio Devín si 80. výročie SNP bude pripomínať počas celého augusta. Každú nedeľu po 19.00 h uvedie v rámci Rozhlasovej hry na nedeľu brilantné rozhlasové hry venované témam z obdobia Slovenského národného povstania – Polnočná omšaAntigona a tí druhíPohreb Davida Krakowera a Zastrelený. Predtým, vo formáte Historia Magistra Vitae, uvedie Rádio Devín publicistické návraty k udalostiam SNP.

Augustové sobotné podvečery o 17.00 h uvedie Rádio Devín štvordielny premiérový publicistický cyklus Ivice Ruttkayovej Neznáme príbehy SNP. 14. a 21. augusta. o 19.00 h zaznejú v premiére dva špeciály diskusnej relácie Symposion Márie Michalkovej na témy súvisiace s odkazom SNP.

Sobotné dopoludnia v mesiaci august (po 10.00 h) budú patriť reprízam relácií Dejiny.sk - 80. výročie SNP a širší dobový kontext. Téma SNP bude rezonovať aj vo štvrtkových Fenoménoch o 20.00h so Zuzanou Golianovou,ktoré budúodkazovať na 2. svetovú vojnu a SNP.

Rádio Devín sa téme udalostí SNP bude ešte intenzívnejšie venovať v týždni predchádzajúcom samotnému 80. výročiu udalosti. Postupne uvedie viacero fíčrov, pásiem, hier a poviedok. V deň výročia, 29. augusta,ponúkne Rádio Devín poslucháčom v premiére špeciálne vydanie formátu Na tému s Omarom Mirzom v priamom prenose o 14.00 h z exteriéru areálu Múzea SNP v Banskej Bystrici.Diskusia sa bude venovať téme žien v SNP aj s presahom do súčasného vizuálneho umenia. O 10:00 h na poslucháčov čaká tematicky ladená Ars musicao 17.00 h Ars litera Ivany Jachymovej, reagujúca na SNP.

Rádio Regina Západ si 80. výročie SNPpripomenie sériou rozhovorov s historikmi z Historického ústavu SAV, Vojenského historického ústavu, Ústavu pamäti národa. Téme SNP sa Rádio Regina celoslovensky venuje už od 9. januára v relácii Plná poľná a do éteru prináša príbehy priamych účastníkov SNP a ľudí, ktorí ich podporovali a pomáhali im. Relácia bude vysielaná do konca kalendárneho roka. Počas augusta sa poslucháči prostredníctvom vysielania rozhlasového seriálu pomyslene vyberú po stopách pamätníkov SNP. Rádio Regina Západ pripravuje aj rozhlasové pásmo - Príbeh partizána z Hornej Nitry Jozefa Dolníka, ktorý sa nikdy nenašiel. V relácii Dejiny.sk bude pokračovať cyklus Povstanie ako znovuzrodenie národa. Od 2. augusta sa poslucháči môžu tešiť aj na šesť premiér s podtitulom 80. výročie SNP a širší dobový kontext.

V deň výročia, 29. augusta, ponúkne Rádio Regina poslucháčom na celom Slovensku živé vysielanie z celonárodných osláv v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Rádio Regina Stred sa pridá k ostatným programovým službám Slovenského rozhlasu a počas leta sa zameria na významné 80. výročie SNP. Pripravuje premiéry fíčrov Ukradli nám povstanie? a Rómovia v povstaní. Letné mesiace budú patriť i reportážam o putovaní prírodou k pamätným miestam SNP, turistické chodníky totiž neraz vedú popri pamätníkoch hlboko v horách. Svojich poslucháčov zavedie Rádio Regina Stred na Chatu Milana Rastislava Štefánika pod hrebeňom Nízkych Tatier, do okolia Nemeckej a Pohronského Bukovca, na Kalište, do okolia Skleného i Sobotišťa, na Folkmarskú skalu nad Kojšovom a na začiatok Cesty hrdinov SNP, teda na Duklu. Projekt pripravilo v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 80. výročia SNP. Turistické reportáže budú cez prázdniny vysielané v Rádiu Regina Stred vždy v piatok v rannom a predpoludňajšom prúdovom vysielaní.

Rádio Regina Východ sa zameria na úlohu rozhlasu v boji proti fašizmu. Z dôležitých historických udalostí týkajúcich sa košického štúdia sa bude venovať záchrane rozhlasového zariadenia pred maďarskými Horthyovcami, jeho presťahovanie do Prešova a následne spustenie vysielania ako slobodného vysielača. Tému SNP ponúknu košickí rozhlasoví tvorcovia špecifickou hudobnou formou a to cez pieseň. Pripravia reláciu Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej budú znieť povstalecké piesne z územia východného Slovenska a predstavia prácu folklórnych súborov s touto témou. V cykle Zvony nad krajinou navštívia redaktori jednu z obcí na východe Slovenska, ktorej história je prepojená so SNP.

Rádio Regina Východ pri príležitosti 80. výročia SNP pripravilo pre svojich poslucháčov aj súťaž MOJE SNP. Poslucháči môžu posielať svoje zážitky spojené s SNP (návšteva múzea, turistika, školské výlety, stretnutia s účastníkmi povstania alebo čokoľvek, čo súvisí s témou povstania) a vybrané príbehy budú zaradené do vysielania. Súťaž je podporená publicistikou každú stredu, kedy budú odvysielané rozhovory s ľuďmi, ktorí absolvovali Cestu hrdinov SNP z Dukly na Devín. Hovoriť budú nielen o zážitkoch, ale aj o motivácii a o posolstve Povstania pre dnešnú spoločnosť.

Rádio_FM sa 80. výročiu Slovenského národného povstania bude venovať prostredníctvom bežného spravodajstva. Odvysiela príspevky pripomínajúce zásadné filmy venované SNP, príspevky o aktivitách organizácií Post Bellum a Mladí proti fašizmu. Súčasťou vysielania bude aj materiál vysvetľujúci spôsob, akým sa partizáni dostávali k zbraniam.

Radio Slovakia International bude počas letného obdobia vysielať súťaž, v ktorej môžu poslucháči vyhrať ceny so slovenskými folklórnymi motívmi. Otázky sa budú týkať Slovenského národného povstania. Historici z Múzea SNP v Banskej Bystrici prezradia aké boli príčiny povstania, jeho priebeh a význam pre oslobodzovanie slovenského územia v závere druhej svetovej vojny. Pozvánky na kultúrne a turistické podujatia počas leta pre návštevníkov Slovenska zo zahraničia, ale aj cudzincov žijúcich na Slovensku sa objavia predovšetkým v anglickom vysielaní Radia Slovakia International.

Rádio Junior sa ideovo naviaže na 80. výročie SNP od 20. augusta do 2. septembra. Pásmo Rozálie Vlaskovej Čo by bolo, keby nebolo SNP? bude vlastne hodinkou rozhlasového dejepisu, v ktorej bude učiteľom Juraj Lepiš z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Poslucháčom sa prihovoria dvaja dodnes žijúci hrdinovia povstania – Dalma Špitzerová a Vladimír Strmeň, ktorý sa v partizánskych bojoch ocitol ako 16-ročný chlapec.

Rádio Litera si bude 80. výročie SNP pripomínať počas celého mesiaca august. Vrcholom bude týždeň od 26. augusta do 1. septembra, v ktorom bude SNP hlavnou témou. Do programu zaradili dramaturgovia množstvo relácií, ktoré v rozhlasovom éteri nezneli dvadsať a viac rokov. Rozhlasové pásmo Marcela Páleša Život mŕtvych riadkov prináša autentické spomienky na obdobie SNP. Spomienky žijúcich pamätníkov strieda rozprávanie o povstaleckých básnikoch. Autora Petra Karvaša inšpirovalo SNP k napísaniu piatich minidrám, ktorým dal spoločný názov Medzihry. Každá z nich prenikavo sonduje vnútorné stavy človeka v zlomových životných okamihoch. Pásmo Ivice Ruttkayovej Stratení v čase: Ženy v protifašistickom odboji ponúka autentické spomienky žien, ktoré boli aktívne v rámci SNP. K autorom, ktorí sa vo svojej tvorbe programovo venovali téme Slovenského národného povstania, patril aj Ján Papp. Ten sa vo svojich spracovaniach zamýšľal nad tým, akú morálku jednotlivci prejavili počas SNP a ako sa vyrovnávali so svojimi činmi počas neho a po ňom. Rozhlasová hra Petra Jaroša Červený spln nebola doposiaľ v Rádiu Litera vysielaná. Mala premiéru v roku 1974 a bola napísaná pri príležitosti 30. výročia SNP. V hre možno počuť známe herecké legendy ako František Dibarbora, Karoa Machata, Viera Topinková, Pavol Mikulík či Július Pántik. Rádio Litera ponúkne poslucháčom i glosu Alexandra Matušku SNP, ľudia, fakty, dejiny, či verše Mikuláša Kováča pod názvom Stena v interpretácii Michala Dočolomanského.

Rádio Pyramída si 80. výročie SNP pripomenie od 19. augusta do 1. septembra. V bloku Publicistika ponúkne historiografickú interpretáciu tejto dejinnej udalosti. O objektívne hodnotenie skutočného významu SNP sa úspešne pokúsil autor fíčrov Emil Benčík v štvordielnom rozhlasovom umelecko-dokumentárnom pásme Dies veritatis – Deň pravdy, opierajúc sa o písomné a zvukové dokumenty z rozhlasového archívu i svedecké výpovede priamych účastníkov povstania. Redaktor Marián Grebáč do tohto bloku zaradil aj prvú časť rozhlasového trojdielneho dokumentu Zradení povstalci autora Jána Bábika o povojnovom prenasledovaní protifašistických bojovníkov. Autor zaň získal hlavnú cenu Literárneho fondu v kategórii rozhlasová publicistka. Rádio Pyramída odvysiela aj fíčer Teodora Kuhna Viliam Žingor – Partizán. Príbeh Viliama Žingora naplno odhaľuje tvár oboch režimov – nacistickej aj komunistickej diktatúry a ukazuje ich blízku podobnosť. V bloku Literatúra a dráma uvedie Rádio Pyramída rozhlasovú hru Petra Kováčika Viadukt, ktorá získala v roku 1977 hlavnú cenu na festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch. K reflexii SNP sa pridá aj Melánia Puškášová v bloku Klasika, do ktorého vybrala hudobno-slovné relácie s tematikou o hudobnej tvorbe slovenských skladateľov inšpirovanej ideami SNP, ako napríklad Pochod Slovenského národného povstania od Jána Cikkera, výber zo Suchoňových Metamorfóz, či dielo Tibora Andrašovana a Vojtecha Mihálika Zo spomienok partizána: Rozlúčka.

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: žiadny príspevok

K tomuto článku zatiaľ nie je žiadny diskusný príspevok.
Pridajte prvý príspevok!

Aktuálne články

Počúvanosť
nedeľa, 14.7.2024
1.
21,45%   + 0,96%
2.
14,92%   - 0,02%
3.
10,88%   + 0,08%
4.
6,50%   - 0,35%
5.
5,86%   - 0,51%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 14.7.2024
podiel [%] celkovej počúvanosti
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
1.
15,90%   - 0,17%
2.
13,48%   - 0,58%
3.
9,99%   + 0,14%
4.
8,77%   + 0,25%
5.
7,42%   - 0,20%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
III. - V. etapa 2024
1.
31,0%   - 0,1%
2.
22,2%   + 0,1%
3.
21,4%   - 0,1%
4.
18,7%   + 0,2%
5.
16,0%   ± 0,0%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, III.-V./2024
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
27. týždeň 2024 01.07.2024 - 07.07.2024
1.
Album
Artemas
I Like The Way You Kiss Me
2.
Album
Imagine Dragons
Eyes Closed
3.
Album
Cyril
Stumblin' In
4.
Album
Ella Henderson
Alibi Ft. Rudimental
5.
Album
Dasha
Austin
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over