menu
predchádzajúce
nasledujúce
spustiť rotovanie
zastaviť rotovanie

VIDEO: Verejné vypočutie žiadateľov o voľné FM frekvencie - jar 2024

Vo výberovom konaní na jar 2024 je zaradených jedenásť voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Do výberového konania sa prihlásili siedmi vysielatelia.
VIDEO: Verejné vypočutie žiadateľov o voľné FM frekvencie - jar 2024
zdroj: Pexels.com

O frekvencie v aktuálnom výberovom konaní sa neuchádza žiaden nový subjekt; všetci žiadatelia už sú držiteľmi autorizácií na vysielanie. Vysielatelia, ktorí majú viacero programových služieb, sa vo výberovom konaní uchádzajú o frekvencie len pre jednu z rozhlasových staníc, ktorých vysielanie poskytujú.

V prípade piatich voľných frekvencií eviduje Rada pri každej z nich žiadosti dvoch rôznych vysielateľov. Zoznam všetkých frekvencií ako aj všetkých uchádzačov o ne si môžete pozrieť v samostatnom článku.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré tradične predchádza rozhodnutiu Rady pre mediálne služby o pridelení frekvencií, sa opäť konalo online prostredníctvom platformy Zoom a bolo tiež naživo prenášané prostredníctvom YouTube kanála Rady, ako aj na Radia.sk.

Záznam z verejného vypočutia:

Rovnakým spôsobom bude realizované aj nadväzujúce rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií na jej zasadnutí v nasledujúci deň, t.j. zajtra - 19. júna 2024, ktorého prenos bude na YouTube kanále Rady a na Radia.sk dostupný od 9:30 hod. Po skončení rozhodovania o pridelení frekvencií bude na uvedenom mieste k dispozícii aj záznam z tohto online prenosu.

Približný časový harmonogram dnešných ústnych pojednávaní:

  • 9:30 hod. - BB FM s. r. o., Banská Bystrica
  • 9:50 hod. - D.EXPRES, k. s., Bratislava (ROCK)
  • 10:10 hod. - Marek Petráš, Košice
  • 10:30 hod. - Rádio Vlna, s.r.o., Bratislava
  • 10:50 hod. - SUB FM s. r. o., Bratislava
  • 11:10 hod. - Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany
  • 11:30 hod. - Zoznam Radio VIVA s.r.o., Bratislava

Prezentácie jednotlivých uchádzačov na vypočutí

Prinášame aj stručný textový prepis jednotlivých prezentácií, kde sme zhrnuli všetko podstatné, čo na vypočutí zaznelo:

BB FM

Ako prví pred licenčnú radu predstúpili predstavitelia banskobystrického rádia BB FM. Jediné regionálne rádio, vysielajúce z mesta pod Urpínom, chce posilniť svoj signál na Horehroní. Žiadosť bola podaná na dve voľné frekvencie v Brezne, avšak počas verejného vypočutia sa zástupcovia vysielateľa zriekli jednej z nich, konkrétne 93,0 MHz, o ktorú mali záujem v tomto licenčnom konaní spolu s ďalším žiadateľom - Rádiom Rock. Stredoslovenské BB FM teda žiadalo naďalej už len o 98,5 MHz, o ktorú boli v hre sami.

Zástupcovia stanice pripomenuli, že program ich rádia by sa v prípade pridelenia frekvencie zásadne nezmenil. BB FM by naďalej ostalo banskobystrické regionálne rádio. O brezniansku frekvenciu požiadali kvôli tomu, že mnoho ľudí denne pendluje na trase Banská Bystrica - Brezno. Do programu by pribudli iba príspevky od miestneho redaktora, ktorý by mapoval dianie v Brezne a okolí. Takisto dopravný servis by rozšírili na túto oblasť. V prípade pridelenia frekvencie od licenčnej rady a udelení prevádzkového povolenia od regulačného úradu by vedeli frekvenciu rozvysielať okamžite, keďže techniku už majú zakúpenú a aj kótu už majú dohodnutú s Mestom Brezno.

Zástupcovia rádia spomenuli aj zaujímavý fakt: Neplánujú sa rozširovať smerom na Zvolen. Totiž medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, ako je známe, pretrváva odjakživa priateľská rivalita, ktorá ale medzi Banskou Bystricou a Breznom nie je. Niektorí poslucháči by preto možno neradi počuli, keby banskobystrické rádio napríklad oslavovalo víťazstvo zvolenských hokejistov. No má to aj iný dôvod. Predstavitelia rádia pripomenuli aj finančnú stránku rozširovania - je to drahé a nemuselo by sa im to vyplatiť.

Rádio Rock

Bauer Media Slovakia má už niekoľko rokov vo svojom portfóliu 4 rádiá. Zástupcovia spoločnosti v tomto licenčnom konaní požiadali o 5 frekvencií, všetky pre svoju zatiaľ najmenšiu stanicu - Rádio Rock. Multiregionálna stanica začala vysielať v októbri 2022 spočiatku len v Bratislave a Trenčíne. Nedávno boli rozvysielané ďalšie novopridelené frekvencie v Žiari nad Hronom a Zvolene. Predstavitelia slovenskej Bauer Medie chcú pokračovať v rozširovaní pokrytia svojho žánrového rádia. Okrem už v minulosti získaných frekvencií, ktoré zatiaľ čakajú na rozvysielanie, tentokrát požiadali o ďalšie, a to v lokalitách, ktoré sa manažmentu firmy zdali byť zaujímavé. Či už vďaka tomu, že pokrývajú významné cestné ťahy, alebo by boli doplnením k už teraz vysielajúcim alebo prideleným frekvenciám.

Banská Bystrica a Brezno by boli vstupom na územia, kde ešte Rádio Rock nemá pokrytie a tieto frekvencie by nadväzovali na už vysielajúci Zvolen. Frekvenciu v Žiari nad Hronom už síce toto rádio má, je to 91,0 MHz, tá má však povolený výkon iba 160 Wattov. Voľná frekvencia v tomto licenčnom konaní - 92,0 MHz - má až 500 Wattov. V prípade pridelenia 92,0 MHz by vysielateľ vrátil 91,0 MHz licenčnej rade. Následne na toto by v prípade pridelenia nadväzovala frekvencia v Žarnovici. Tým by bol súvisle pokrytý celý cestný ťah na rýchlostnej ceste R1 od Žarnovice až po Banskú Bystricu a tiež takmer celá cesta medzi Banskou Bystricou a Breznom.

Frekvencia v Kotešovej by nadväzovala na už pridelenú frekvenciu v Žiline, ktorá čaká na rozvysielanie. Pozoruhodným v prípade Rádia Rock je jeho úspech v prieskume počúvanosti MML-TGI, v ktorom krátko po svojom štarte vystúpilo nad hranicu 40-tisíc denných poslucháčov ako jedno z mála regionálnych rádií.

Detské rádio

Ďalšie žánrové rádio, Detské rádio, sa prihovára malým poslucháčom už v mnohých mestách a lokalitách Slovenska. Ešte stále je však mnoho nepokrytých miest, medzi nimi napríklad aj Zvolen. Zástupca stanice Marek Petráš už niekoľkokrát žiadal o voľnú frekvenciu v tomto meste, doteraz však vždy neúspešne. Tentokrát to bola už jeho piata žiadosť o frekvenciu vo Zvolene. Pred licenčnou radou vyzdvihol doterajšie úspechy rádia, vysielajúceho pre detského poslucháča. Pripomenul, že stanica vysiela 6-hodín denne moderovaný program. Deti si v ňom okrem obľúbenej hudby nájdu aj rôzne vzdelávacie rubriky hravou formou.

Rádio Vlna

Rádio Vlna, vysielajúce oldies hudbu, požiadalo o frekvenciu v Kotešovej. Táto frekvencia by v prípade pridelenia doplnila už dávnejšie vysielajúcu frekvenciu v Žiline smerom na západ. Predstavitelia rádia sa tešia dobrým číslam počúvanosti a tiež obľúbenosti rádia u svojich poslucháčov. Počas celého dňa sú to úspešné a známe skladby z obdobia niekoľkých desaťročí dozadu. Večer špeciály, ktoré sú v slovenskom éteri jedinečné. Rádio je aktívne aj mimo éteru, známe sú ich oldies party, s ktorými DJ-i a moderátori rádia chodia po celom Slovensku.

SUB FM

Rádio SUB FM momentálne vysiela na piatich frekvenciách, prevažne na Považí a Hornej Nitre. V tomto licenčnom konaní žiadalo o ďalšie tri frekvencie, konkrétne v Trnave, Leviciach a Banskej Bystrici. Zástupcovia rádia opäť zopakovali, podobne ako na predchádzajúcich licenčných konaniach, jedinečnosť ich rádia, ktoré hrá subžánrovú hudbu. Cez deň je to nemoderovaný prúd, večer špeciály. Člen licenčnej rady Ivan Bindas vytkol žiadateľom ich vyjadrenia z minulosti, že chcú ostať stále ako západoslovenské rádio. Preto sa ich tentokrát opýtal, prečo v tomto konaní žiadajú o Levice, ktoré sú na juhu, a Banskú Bystricu, ktorá je metropolou stredného Slovenska. Vedenie SUB FM obhajovalo Levice ako súčasť západného Slovenska.

Rádio Viva

Multiregionálne Rádio Viva vysiela z Bratislavy. Okrem hlavného mesta má vysielače v Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Žiline. V tomto licenčnom konaní požiadali o ďalšiu frekvenciu v Žiari nad Hronom. Táto by pokrytím nadviazala na Zvolen a Banskú Bystricu. Zástupca rádia pripomenul, že rádio patrí pod silnú a stabilnú spoločnosť Zoznam. Napriek tomu stanicu z rôznych dôvodov opustili niektorí moderátori a moderátorky. Žiadateľ to vysvetlil, že v jednom prípade to bolo nedorozumenie ohľadom fakturácie honorárov, ďalší speakri dali prednosť iným pracovným aktivitám - moderovaniu eventov, a tieto nevedeli skĺbiť s časmi, kedy by mali vysielať v rádiu.

Trnavské rádio

Úspešné regionálne Trnavské rádio išlo do licenčného konania so žiadosťou o trnavskú nízkovýkonnú frekvenciu 95,0 MHz. Vysielateľ už na tejto frekvencii vysielal, a to konkrétne pod dočasným povolením od regulačného úradu, svoj vianočný hudobný stream, počas predvianočného a vianočného obdobia v roku 2023. Žiadatelia na vypočutí pripomenuli, že oni ohľadom tejto frekvencie komunikovali s úradmi už mnoho rokov dozadu. Bola to odpoveď na druhého žiadateľa o túto frekvenciu, SUB FM, ktorý pred radou pripomenul, že frekvenciu si do aktuálneho licenčného konania skoordinoval on, a to konkrétne 6. júla 2023.

Predstavitelia Trnavského rádia sa nakoniec rozhodli, že svoju žiadosť o frekvenciu 95,0 MHz berú späť. Zdôvodnili to, že vzhľadom na pomerne slabé parametre frekvencie by im nedávala žiadny ďalší zmysel. A tak ju prenechali druhému žiadateľovi, ktorý v hre o túto frekvenciu nakoniec ostal sám.

Kto nakoniec získa uvedené frekvencie a bude môcť rozšíriť pokrytie? Sledujte spolu s nami naživo rozhodovanie Rady o pridelení frekvencií už zajtra, 19.6.2024 od 9:30!

Súvisiace články

Súvisiace rádiá

pridať príspevok  Diskusia k článku: žiadny príspevok

K tomuto článku zatiaľ nie je žiadny diskusný príspevok.
Pridajte prvý príspevok!

Aktuálne články

Počúvanosť
nedeľa, 14.7.2024
1.
21,45%   + 0,96%
2.
14,92%   - 0,02%
3.
10,88%   + 0,08%
4.
6,50%   - 0,35%
5.
5,86%   - 0,51%
Počúvanosť cez web a aplikáciu Radia.sk - 14.7.2024
podiel [%] celkovej počúvanosti
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
1.
15,90%   - 0,17%
2.
13,48%   - 0,58%
3.
9,99%   + 0,14%
4.
8,77%   + 0,25%
5.
7,42%   - 0,20%
MEDIAN SK - Market & Media & Lifestyle - TGI
4. vlna 2023 + 1. vlna 2024 (kĺzavé dáta)
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval včera
III. - V. etapa 2024
1.
31,0%   - 0,1%
2.
22,2%   + 0,1%
3.
21,4%   - 0,1%
4.
18,7%   + 0,2%
5.
16,0%   ± 0,0%
MEDIAN SK, RADIOPROJEKT, III.-V./2024
% populácie SR vo veku 14-79 rokov, počúval minulý týždeň
Hranosť
27. týždeň 2024 01.07.2024 - 07.07.2024
1.
Album
Artemas
I Like The Way You Kiss Me
2.
Album
Imagine Dragons
Eyes Closed
3.
Album
Cyril
Stumblin' In
4.
Album
Ella Henderson
Alibi Ft. Rudimental
5.
Album
Dasha
Austin
34. týždeň 2019 26.08.2019
1.
Album
Shawn Mendes & Camila Cabello
Señorita
2.
Album
Daddy Yankee & Katy Perry Feat Snow
Con Calma
3.
Album
Billie Eilish
Bad Guy
4.
Album
Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus
Old Town Road
5.
Album
Katy Perry
Never Really Over